Seguint amb el tema de la seguretat a la casa, aniré comentant dit tema sobre les finestres d’alumini i els seus accessoris, depenent del tipus d’obertura. Començaré amb les més comunes, les corredisses.
En principi, aquest tipus de finestres són les més susceptibles de ser obertes des de fora amb relativa facilitat. No obstant això, en les corredisses actuals i sempre que siguin del perfil europeu perimetral, van inclosos dins les fulles uns topalls que permeten, a més d’un correcte funcionament al lliscar, que sigui més complicat forçar-les des de fora pel mètode de la palanca. Assegureu-vos que els topalls de la seva corredissa estiguin correctament col·locats, a més del tallavents superior (una pelfa que es col·loca a la part superior i inferior del marc per aïllar de l’exterior).
No obstant això és recomanable col·locar accessoris addicionals per a una major seguretat. El més comú, senzill i eficaç, és un tancament central addicional amb clau. Encastat al centre del perfil del primer full i mitjançant una clau, un pivot entra en el segon full bloquejant. Això permet que encara que salti el tancament, no es puguin obrir les fulles. És molt recomanable així mateix, per a la seguretat infantil, ja que en ser de clau, impedeix l’obertura també per l’interior.
Existeix, a més del típic tancament de ganxo, un tancament de cremona de pressió (tancament multipunt), igual com la de les finestres practicables, on tanquen en dos o tres punts, a diferència del de ganxo que només és un. És un sistema ideal per a les corredisses més grans, ja que a més dels punts de tancament, té un sistema antielevacion que impedeix l’obertura amb palanca. Existeixen també en els sistemes multipunt, l’opció del tancament amb pany, aquest bloqueja el tancament oferint una seguretat afegida, a més de ser ideal també per a la seguretat infantil perquè impedeix l’accionament interior per tenir el pany amb clau