L’entrada és on haurem de tenir més precaucions perquè els lladres no facin de les seves. La solució seria, a més de comptar amb una perfileria acceptable, un pany de cop i clau amb tres punts de tancament amb un bombin de seguretat (clau de “punts”). A més, comptarem amb tres frontisses tipus XL o XXL (com les frontisses de les portes dels bancs). Així evitarem que ens obrin mitjançant palanca o radiografia i els serà molt complicat trencar o forçar el bombin.

Si la porta porta un panell decoratiu, haurem de assegurar-nos que com a mínim el seu interior sigui de fusta contraxapada (DM) i d’almenys 20 mm de gruix. A partir d’aquí podem augmentar el gruix del panell, depenent del tipus de perfileria o podrem demanar un panell “blindat”. Aquest tindrà una planxa d’acer al centre del panell d’un mínim de 2-3mm de gruix. Hi ha la possibilitat depenent del fabricant, de col·locar dues planxes d’acer, una interior i altra exterior, substituint a la xapes decoratives d’alumini, sense perdre l’estètica de estas.Si porta algun element de vidre, és imprescindible que sigui del tipus laminar, amb una composició mínima de 4 + 4.