Diversos moviments socials han convocat una jornada de vaga el proper 8 de març, en motiu del Dia de la Dona.. Us comuniquem que aquesta convocatòria és legal, ja que ha estat secundada pels sindicats CGT i CNT (que han convocat una vaga de 24 hores), i els sindicats CCOO i UGT (que han convocat una aturada laboral de 2 hores). En aquest últim cas, la vaga per al torn de matí és de 11,30 a 13,30 i per al torn de tarda de 16 a 18 hores.

Així doncs, us recordem que en cas que els vostres treballadors vulguin secundar la vaga, hi ha certs aspectes a tenir en compte:

*No és necessària la convocatòria ni la comunicació específica per a cada empresa o centre de treball, ja que la convocatòria és d’àmbit estatal.
*Està prohibit que els treballadors que segueixin la vaga ocupin el centre de treball (RDL 17/1977 article 7.1).
*El dret a sumar-se a la vaga o no, encara que aquesta sigui col·lectiva, és una decisió personal de cada treballador que cal respectar.
*Està totalment prohibit que l’empresa contracti treballadors externs per substituir aquells que facin vaga pel període de temps que aquesta s’allargui.
*Els piquets tenen únicament la funció d’informar. La seva actuació està regulada pel RDL 17/1997 i s’ha de realitzar de forma pacífica. Els actes violents són sancionats per l’article 315.3 del codi penal.
*Els contractes de treball queden suspesos mentre dura la vaga, el treballador no percep el salari i passa a una situació d’alta especial. Se suspèn l’obligació de cotitzar.
*L’empresa té l’obligació de presentar a l’entitat gestora (Tresoreria General de la Seguretat Social) la relació nominal dels treballadors amb contractes suspesos en el termini de cinc dies naturals següents a la vaga.
*En el mateix termini s’haurà de comunicar la reincorporació a la feina dels treballadors que hagin secundat la vaga.
*La direcció de l’empresa haurà d’adoptar en cada moment les mesures que consideri més convenients, incloent el tancament de locals, en funció de la situació que es pugui produir, ja que les mesures de seguretat són   potestat de l’empresari, així com assegurar l’ordre dins de l’empresa.