Falcó serrallers s.l, estan situats al c/ Mossèn Sol nº18 de “L’Aldea”, Tarragona (Baix Ebre)

Son una empresa on hi pots trobar “tot tipus de treballs relacionats amb el ferro, alumini o acer inoxidable”.

Treballs amb forja, punteres, relles, reparacions maquinària agricola, barbacoa,ximeneia, estructures metàliques de tot tipus, pèrgoles, claraboia, tanques amb tela Torsió, escala cargol, portes seccionals, portes basculants……

Alumini: Mampares divisories, baranes, tancaments exteriors o interiors, finestra, balconera,mosquiteres,persianes alumini,persianes de seguretat motoritzades,vidres, mallorquines,venecianes,vallats, galeria…….

Acer inoxidable: Taules de treball, prestatges, reixes,baranes amb vidre o sense………