Imdeba neix el 2004 a partir de l’experiència adquirida pel seu fundador, al sector de la construcció en l’especialitat d’enrajolats i paviments. Més tard, el 2007, després del seu continu creixement i cartera de clients, Imdeba va començar a especialitzar-se en no només enrajolats i paviments, sinó que es van començar a realitzar tots els treballs que hi ha a la realització d’una obra nova (pelleteria, enguixats, façanes , arrebossats, envans, pladur, lampisteria, treballs d’amiant …), adquirint una experiència òptima en el sector de la construcció d’obra nova.

En començar la crisi, ens van tornar a reinventar i es van llançar també en el sector de la reforma. A dia d’avui, realitzen tot tipus d’obra, tant nova com rehabilitació, sent avui per avui una empresa de referència a Barcelona i el Vallès Occidental