FORMACIÓ

Formaciò

Des de el  Gremi ens preocupem per la teva formació, per això, organitzem de forma periòdica, xerrades, conferències i/o jornades que ajudin a tots els nostres associats en el compliment diari de la Normativa actual.
Sigui presencialment llave-bumpingformem als teus treballadors  i tècnics a l’hora de transmetre correctament la normativa que ens afecta i a garantir el compliment de la mateixa. 

Jornades àgils, participatives i dinàmiques en les quals puguis resoldre tots els dubtes que tinguis, desplaçant-nos si és necessari a les teves oficines perquè et sigui més còmode realitzar-ho.
També disposem de  acords amb empreses externes, amb calendaris de cursos tècnics i d’una altra índole a fi que qualsevol necessitat formativa  que li pugui sorgir al nostre associat sigui coberta.