Normativa

Publicada en

Normativa pel Gremi

EDIFICACIÓ, PORTES I FINESTRES

  • CTE – Código Técnico de la Edificación (documentación)
  • Marcado CE de puertas industriales, comerciales, de garaje y portones.
  • GUÍA para la inspección de vigilancia de mercado de las puertas comerciales, industriales, de garaje y portones de nueva instalación.
  • Manual técnico FIMPA para  la fabricación, montaje, instalación, mantenimiento, reparación y utilización de puertas
  • Guía técnica de ventanas para la certificación energética de edificios
  • Reglamento europeo de productos de construcción (Marcado CE y la documentación a emitir)
  • Reglamento productos de construcción: “Preguntas frecuentes”
Estructura de portes
Estructura de portes

CONSTRUCCIONS METÀL·LIQUES
Informe Marcado CE de las estructuras de acero y aluminio
Documento informativo Marcado CE Estructuras Metálicas
TAULES SALARIALS
T.S. de la Industria Siderometal·lúrgica de Barcelona
T.S. de la indusdtria Siderometal·lúrgica de Tarragona

 

Convenio Colectivo
Convenio Colectivo

CONVENIS COL·LECTIUS
Conveni col·lectiu per a la indústria de la siderometal·lurgia de la provincia de Barcelona
Conveni col.lectiu per l’industria de la siderometal.lurgia de la provincia de Lleida    
Conveni col.lectiu per l’industria de la siderometal.lurgia de la provincia de Girona
Conveni col.lectiu per l’industria de la siderometal.lurgia de la provinciade Tarragona

       

Accedeix a totes les Normatives que afecten a la nostra activitat: Informes, Directives, Reglaments, Normes, siguin Nacionals, Internacionals o consultes realitzades al Direcció General d’Indústria. 

Les trobaràs a la Zona per agremiados.
La nostra associació, en contacte diari amb Institucions, Entitats i/o Ministeris, actualitza puntualment tots els canvis que es puguin produir en la Normativa que afecta a la nostra activitat, elaborant, si escau, informes on es reflecteixen totes aquelles variacions que es puguin produir en la normativa de portes de garatge, a fi de facilitar la comprensió de les mateixes.
Qualsevol canvi legislatiu que es produeixi, rebràs informació puntual, podent descarregar-te el document que necessitis quan triïs a la nostra Zona per agremiados.

.

Normative actual

Publicacion por el Boletín Oficial de España
BOE

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) és el diari oficial espanyol dedicat a la publicació de determinades lleis, disposicions i actes d’inserció obligatòria
Conté a més les lleis aprovades per les Corts Generals, les disposicions emanades del Govern d’Espanya i les disposicions generals de les comunitats autònomes.
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya es publica diàriament de dilluns a divendres no festius, en dues edicions en català i en castellà. La Llei 2/2007 del Diari Oficial estableix el caràcter oficial i autèntic del DOGC digital.