SERVEIS I AVANTATGES

PLACA GREMIAL I CARNET DE SOCI

Aquesta placa i el carnet t’identifican com a membre d’un col·lectiu amb total credibilitat i reconegut prestigi

 

PARTICIPACIÓ DEL CONVENI SIDEROMETAL·LÚRGIC

El Gremi participa en la presa de decisions del Conveni Colectiu de la Siderometal·lúrgia per a la millora de les condicions de tots els treballadors del ram

 

BORSA DE TREBALL

Per facilitar a les empreses agremiades la possibilitat de trobar aquell treballador que precisa, posem a la seva disposició la possibilitat de tramitar d’una forma àgil la seva oferta de treball, la qual mitjançant el Gremi arribarà a tots els interessats.

 

CREDENCIAL D’EMPRESA RESPONSABLE

Distintiu que garantitza al consumidor la qualitat de l’empresa en quant a idoneïtat del producte final. En tindràn dret aquells membres que estiguin al corrent de les seves obligacions, complint les disposicions i normes que en materia de qualitat i competencia, dictades per les institucions tinguin vigencia en el moment de sol·licitar la credencial

 

AUTORITZACIÓ D’ESTACIONAMENT EN ZONA DE CÀRREGA I DESCÀRREGA

El gremi té un acord amb l’Ajuntament de Barcelona per que puguis estacionar a la zona de càrrega i descàrrega tanta estona com necesites

 

 

 

SERVEIS D’ORIENTACIÓ GRATUÏTS REALITZATS OER ACREDITATS PROFESIONALS

Jurídica: Civil, penal, mercantil, laboral, fiscal

Econòmica: finances, comptables

Assegurances: responsabilitat civil, industria, llar, vehícles…

 

 

SERVEIS ESPECIALS AMB CONDICIONS PREFERENTS

Tarjeta Verda amb descompte del 50%  per a les deixalleries de Barcelona.

 

Com a socis de PIMEC disposem d’aquests avantatges per als nostres agremiats