El Gremi de Serrallers de Catalunya està adherit al programa Barcelona Comerç + Sostenible mitjançant la signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.

La nostra participació en aquest programa consisteix a elaborar un pla d’acció anual per millorar la sostenibilitat del nostre sector amb una proposta d’actuacions que l’impliquin i acompanyar-vos en l’execució juntament amb la Secretaria Tècnica del programa.

Volem ressaltar que vosaltres sou els protagonistes i principals agents del canvi de la ciutat, promovent actuacions més sostenibles que ens assegurin un futur viable i durador.

Us fem arribar el Pla d’acció que hem elaborat per a aquest any des del gremi i us demanem que us adheriu indicant en el següent formulari quines actuacions portareu a terme durant aquest any. És important que el formulari del ompli abans del 30 de juny de 2017 per poder gaudir del benefici fiscal del 10% de reducció en la taxa del preu públic per la prestació del servei de recollida de residus comercials 2018 i / o ús de les targetes verdes pels Punts verds de zona.

Enllaç Pla d’acció del Gremi de Serrallers de Catalunya:

http://www.sostenibilitatbcn.cat/documents/recurs/1477.pdf

Enllaç formulari:

La seva participació i implicació amb les actuacions serà reconeguda amb una sèrie de rehttp: //lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/node/6859cursos així com amb la continuïtat dels incentius econòmics que gaudeix fins ara a través de l’Acord Cívic amb renovacions anuals.

Per a més informació pot consultar el web del programa Barcelona Comerç + Sostenible www.barcelona.cat/comercsostenible