Avui al blog del Gremi de Serrallers us parlarem de les finestres alumini  i molt en concret de dos tipus diferents de finestres d’alumini: finestres d’alumini sense RLT o finestres d’alumini amb RPT.

Finestres d’alumini: Què és RLT?

Primer començarem parlant de quin és el significat de RLT. Les sigles RLT signifiquen trencament del pont tèrmic. El pont tèrmic és qualsevol material conductor de temperatura com pot ser l’alumini. El pont tèrmic és necessari en habitatges o qualsevol altre lloc on volem mantenir la temperatura interior. En aquest cas utilitzarem finestres d’alumini amb RPT. En canvi en llocs on no cal mantenir la temperatura interior com per exemple un traster, instal·larem les finestres d’alumini sense RLT.

 

Finestres d’alumini  sense RLT

Són finestres amb sistema de fusteria d’alumini econòmica on no hi ha aïllament tèrmic ni acústic. Aquest sistema de fabricació de finestres d’alumini  es caracteritzen per usar un tipus de perfileria d’un sol cos sense cap tipus d’aïllant.

Hi ha diferents qualitats de finestres d’alumini  amb RPT, però totes tenen com a característica comuna que tenen dos cossos d’alumini amb RPT. Aquest sistema fa que sigui possible disposar de finestres d’alumini amb una gran qualitat aïllant donant alguns avantatges com durabilitat i resistència pròpies de l’alumini.
Les característiques aïllants que té cada tipus de finestra alumini  depenen de la longitud de la poliamida.
Per a una bona elecció del tipus de finestra alumini  alguns conceptes importants a tenir en compte:
1. Transmitància UH: aquest concepte ens indica la quantitat de temperatura que entra per la finestra. Com més baix sigui el valor, més eficient en termes d’aïllament serà la finestra. Aquest valor dependrà del marc i del vidre.
2. Aïllament acústic RW: aquest valor es mesura a través de decibels (dB). El valor ens indica la reducció de decibels que ens dóna la finestra. Com més gran sigui aquest valor, més aïllament acústic ens ofereix la finestra. Aquest valor també dependrà del marc i sobretot del vidre.