Què són les portes blindades?

Les portes blindades són portes de fusta amb una o dues xapes de ferro allotjades en el seu interior deixant lliure uns 5 cm en tot el seu perímetre perquè pugui embotir-pany, cargolar frontisses i raspallar si fos necessari.

Aquesta porta va allotjada en un marc, també de fusta, que en determinats casos pot estar reforçat per una platina de ferro a la zona on s’allotgen els panys.

Com hem dit, el pany està embotida en el cant de porta. Paradoxalment, com més gran sigui el nombre de panys, més s’afebleix el cant de la porta ja que més gran serà el nombre de encaixos efectuats. A causa del seu pes, la subjecció de la porta al marc es realitza a través de 3, 4 o 5 perns (frontisses) de grans dimensions que, igual que passa amb el pany, debiliten el marc.

El pany, malgrat denominar-se de seguretat, per la seva baixa qualitat són fàcilment violables, oferint poca resistència al lladre, el qual només necessita d’un tornavís i escassos segons per apalancar la porta i obrir tots els panys, com lamentablement queda demostrat diàriament amb els robatoris soferts per aquells que pensaven que la seva porta era segura.

En resum, les portes blindades són portes massa conegudes pels lladres que ofereixen escassa resistència a l’atac. La tendència del producte ha estat fabricar-lo a preus cada vegada més barats, sacrificant per a això la qualitat dels materials que la formen.