SITUACIÓ ACTUAL DE LES PORTES TALLAFOC. NORMATIVA I REALITAT

1. MISSIÓ DE LA PORTA TALLAFOC

La MISSIÓ de la Porta Tallafoc és contribuir a la compartimentació dels
edificis, retardant o fins i tot impedint la progressió de l’incendi al seu través,
possibilitant l’evacuació de les persones de forma segura, i permetent la
actuació dels equips de rescat i extinció.

Per complir amb aquesta missió la porta ha de:

• Ser Resistent al Foc
• Trobar-se en correcte estat d’ús i manteniment
• Poder-se obrir fàcilment si es troba en una via d’evacuació
• Estar tancada en el moment del contacte amb el foc

2. PORTA TALLAFOC = PORTA AUTOMÀTICA

● Una porta automàtica pot dissenyar i fabricar per ser resistent a
foc.
● Una porta tallafoc pot dotar-se d’automatisme o motorització per
que la seva maniobra sigui automàtica.
● Tota porta tallafoc prevista per al pas de persones o vehicles,
encara que sigui de maniobra manual, ha de disposar de Tancament Automàtic

3. REGLAMENTACIÓ APLICABLE EUROPEA I ESPANYOLA

3.1. Reglament Europeu i Lleis i Decrets per a la seva aplicació
3.1.1. Directiva 89/106 / CEE de Productes de Construcció, derogada pel
Reglament de Productes de Construcció 305/2011
3.1.2. RD 1630-1692 + RD 1328-1395: Text refós sobre la Lliure Circulació
Productes.
3.1.3. Llei d’Ordenació de l’Edificació (38/1999) – LOE
3.1.4. RD 312/2005: Classificació dels productes de construcció en funció de
les seves propietats de reacció i resistència al foc.

3.2. Reglamentació específica sobre protecció contra incendis.

3.2.1. NBE-CPI-96: Norma Bàsica de l’Edificació. Condicions de Protecció
contra Incendis en els Edificis, derogada en 2006 pel Codi Tècnic de l’
Edificació.
3.2.2. CTE / DB SI: Codi Tècnic de l’Edificació / Document Bàsic de
Seguretat en cas d’Incendi.
3.2.3. CTE / DB SUA: Codi Tècnic de l’Edificació / Document Bàsic de
Seguretat d’ús i accessibilitat.
3.2.4. CTE / DB HE: Codi Tècnic de l’Edificació / Document Bàsic de
Estalvi d’Energia.
3.2.5. CTE / DB HR: Codi Tècnic de l’Edificació / Document Bàsic de
Protecció enfront del Soroll.
3.2.6. RSCIEI: Reglament de Seguretat Contra Incendis en els
Establiments Industrials.
3.2.7. Ordenances Municipals i Autonòmiques sobre protecció contra
Incendis.

3.3. Normes generals d’assaig al foc i classificació dels productes
  de construcció

3.3.1. UNE 23-093-81 – Assaigs de resistència al foc de les estructures i
elements de la construcció.
3.3.2. UNE-EN 1363-1 – Assaigs de resistència al foc. Part 1: Requisits
generals.
3.3.3. UNE-EN 1363-2 – Assaigs de resistència al foc. Part 2:
Procediments alternatius i addicionals.
3.3.4. UNE-ENV 1363-3 – Assaigs de resistència al foc. Part 3: Verificació
del comportament del forn.
3.3.5. UNE-EN 13501-2 – Classificació al foc dels productes de
construcció. Part 2: Classificació a partir de les dades dels assaigs

3.4. Normes específiques sobre Portes Tallafoc

3.4.1. UNE 23-802-79 – Assaigs de resistència al foc de portes i altres
elements de tancament de forats.
3.4.2. UNE-EN 1634-1 – Assaigs de resistència al foc i de control de fum
de portes i elements de tancament de buits, finestres practicades
bles i ferramentes per a l’edificació. Part 1: Assaigs de resistència al
foc de portes i elements de tancament de buits i finestres
practicables.
3.4.3. UNE-EN 1634-2 – Assaigs de resistència al foc i de control de fum
de portes i elements de tancament de buits, finestres
practicables i ferramentes per a l’edificació. Part 2: Assaig de caracterització
zació de resistència al foc de ferramentes.
3.4.4. UNE-EN 1634-3 – Assaigs de resistència al foc i de control de fum
de portes i elements de tancament de buits, finestres practicades
bles i ferramentes per a l’edificació. Part 3: Assaigs de control de fum
per a portes i elements de tancament.

3.4.5. UNE-EN 15269 – Extensió de l’aplicació dels resultats d’assaig
de resistència al foc i / o control de fums per a portes, persianes i
finestres practicables, incloent les seves ferramentes per a l’edificació. (Sèrie
d’11 normes, algunes encara en projecte).
3.4.6. UNE-EN 14600 – Portes i finestres practicables amb característiques de
resistència al foc i / o control. de fums. Requisits i classificació.
3.4.7. UNE-EN 1191 – Finestres i Portes. Resistència a obertures i tancaments
repetits. Mètode d’assaig.
3.4.8. PNE 23740 – Requisits específics d’instal·lació, ús, manteniment.
Portes Tallafoc (en projecte)

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas).

Puedes obtener más información y configurar tus preferencias AQUÍ.

Privacy Settings saved!
Configuración de privacidad

Cuando visita cualquier sitio web, puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Controle sus Servicios de cookies personales aquí.

Estas cookies son necesarias para que la web funcione y no se pueden desactivar de nuestro sistema.

Para utilizar esta web utilizamos las siguientes cookies técnicas necesarias
  • CONSENT
  • PHPSESSID
  • inbound_referral_site
  • lead_session
  • wp_lead_uid

Decline all Services
Accept all Services
×
Skip to content