Un pany de seguretat, està formada per un mecanisme molt més complex que el d’un pany convencional. Tot i això no serà cap tasca impossible de realitzar. Al Gremi de Serrallers de Catalunya, els nostres agremiats t’expliquen.

Pasos necessaris.

El primer que hauràs de fer és treure la teva pany vella, procedeix a treure els embellidors de la mateixa, fa servir el tornavís apropiat per treure els cargols que subjecten els mateixos. Un cop realitzat això veuràs com tot el mecanisme del teu pany de seguretat queda exposat, comença traient les peces superiors en inferiors del teu pany, desmunta el forrellat principal fins treure la placa central del pany de seguretat. Hauràs de fer el mateix amb el teu marc i els panys que estaran a la porta.
Si has decidit reemplaçar el teu pany de seguretat per una de la mateixa marca ja tindràs gairebé la meitat de la feina feta ja que només et queda col·locar de nou tot al seu lloc sense major esforç.
Si ets nou en la instal·lació de panys de seguretat meu consell és que consideris l’opció de treure del tot de porta ja que et permetrà instal·lar la teva nova pany d’una forma més còmoda per a tu. No obstant això, el procediment és el mateix. També caldrà que consideris seguir al peu de la lletra les instruccions del fabricant.
Aquests articles poden interessar:

Els cadenats de l’amor
Treure clau encallada d’un pany
Susutituir les frontisses d’un armari

Canviant el meu pany de seguretat

Llavors el primer que necessites fer és instal·lar la placa principal del pany, aquesta és la base de tot el mecanisme fes-ho de manera correcta i utilitzant un tornavís manual ja que això et permetrà tenir un control sobre la pressió que exerciràs als cargols. En aquest punt com només canviaràs un pany per una altra no cal l’ús de trepant elèctric o obrir un altre aguajero ni tampoc adaptar els teus portes als contorns dels panys entre d’altres.
Un cop hagis fet això, procedeix a inserir el cilindre i la placa del pany pel forat que haurà d’estar al mig de la placa principal, tingues en consideració que la ranura per ingressar la clau deu quedar a la part externa de la porta. És a dir la cara de la porta que dóna cap a l’exterior de casa teva.
Ara bé, instal·les els dos panys de la teva porta que han de portar exactament amb la part superior de la placa que vas instal·lar amb anterioritat, com sabràs només hauràs de prendre en comptes la posició dels panys que estaven anteriorment així mateix instal·la les plaques complementàries, tant del costat superior com del costat inferior.
Hauràs d’adaptar el cilindre al forrellat principal del pany, notessis que a la part de darrere teu pany té una obertura en forma de pera, i la teva cilindre en uns dels extrems una espècie de ranura, això indica que serà per aquest extrem que hauràs d’introduir el teu cilindre, fes-ho amb cura sentirà que calça i d’aquesta manera has de col·locar el cargol per assegurar-la, procedeix a instal·lar el teu pany principal recolzada de la placa principal que vas instal·lar al principi.
Prova el funcionament del teu pany, en passar la clau sortiran els botons, allà et caldrà ajuntar una espècie de vara que posseeixen els panys superior i inferior amb la una verilla que sobresortirà de la teva pany en girar la clau, això ho podràs aconseguir amb l’ajuda d’un cargol especial per a això.
Comprova que el teu pany funcioni correctament, i allà ja obris instal·lat correctament el teu pany de seguretat, tingues presenta que cal posar la teva porta en el marc original de la porta, així mateix col·loca els embellidors i l’assegurança que segurament porta la nova pany per al forrellat principal. Finalment col·loca de nou el marc que havies retirat.
Com sabràs llavors, no fa falta molt per canviar un pany de seguretat, molt menys si has disposat substituir-la per una altra de la mateixa marca i model ja que no caldrà modificacions i els forats que abans estaven podràs usar-lo per instal·lar la teva nova pany.

 

Una cerradura de seguridad, está formada por un mecanismo mucho más complejo que el de una cerradura convencional. Sin embargo no será ninguna tarea imposible de realizar. Al Gremio de Cerrajeros de Cataluña, nuestros agremiados te cuentan.

Pasos Necesarios.

Lo primero que deberás hacer es sacar tu cerradura vieja, procede a sacar los embellecedores de la misma, utiliza el destornillador apropiado para quitar los tornillos que sujetan los mismos. Una vez realizado esto verás como todo el mecanismo de tu cerradura de seguridad queda expuesto, comienza sacando las piezas superiores en inferiores de tu cerradura, desmonta el cerrojo principal hasta sacar la placa central de la cerradura de seguridad. Tendrás que hacer lo mismo con tu marco y las cerraduras que estarán en la puerta.
Si has decidido reemplazar tu cerradura de seguridad para una de la misma marca ya tendrás casi la mitad del trabajo hecho ya que sólo te queda colocar de nuevo todo en su sitio sin mayor esfuerzo.
Si eres nuevo en la instalación de cerraduras de seguridad Mi consejo es que consideres la opción de sacar del todo de puerta ya que te permitirá instalar tu nueva cerradura de una forma más cómoda para ti. Sin embargo, el procedimiento es el mismo. También será necesario que consideres seguir al pie de la letra las instrucciones del fabricante.
Estos artículos pueden interesar:

Los candados del amor
Quitar clave atascada de una cerradura
Susutituir las bisagras de un armario

Cambiando mi cerradura de seguridad

Entonces lo primero que necesitas hacer es instalar la placa principal de la cerradura, esta es la base de todo el mecanismo hazlo de manera correcta y utilizando un destornillador manual ya que esto te permitirá tener un control sobre la presión que ejercerás los tornillos . En este punto como sólo cambiarás una cerradura por otra no es necesario el uso de taladro eléctrico o abrir otro aguajero ni tampoco adaptar tus puertas a los contornos de las cerraduras entre otros.
Una vez hecho esto, procede a insertar el cilindro y la placa de la cerradura por el agujero que deberá estar en medio de la placa principal, ten en consideración que la ranura para ingresar la clave debe quedar en la parte externa de la puerta. Es decir la cara de la puerta que da hacia el exterior de tu casa.
Ahora bien, instalas los dos cerraduras de tu puerta que deben llevar exactamente con la parte superior de la placa que instalaste con anterioridad, como sabrás sólo deberás tomar en vez la posición de las cerraduras que estaban anteriormente asimismo instala las placas complementarias, tanto del lado superior como del lado inferior.
Deberás adaptar el cilindro al cerrojo principal de la cerradura, notaras que en la parte de atrás tu cerradura tiene una abertura en forma de pera, y tu cilindro en unos de los extremos una especie de ranura, esto indica que será por este extremo que deberás introducir tu cilindro, hazlo con cuidado sentirá que calza y de esta manera tienes que colocar el tornillo para asegurarla, procede a instalar tu cerradura principal apoyada de la placa principal que vas instala instalar al principio.
Prueba el funcionamiento de tu cerradura, al pasar la llave saldrán los botones, allí necesitarás juntar una especie de vara que poseen las cerraduras superior e inferior con la una verilla que sobresaldrá de tu cerradura al girar la llave, esto lo podrás conseguir con la ayuda de un tornillo especial para ello.
Comprueba que tu cerradura funcione correctamente, y allí ya abras instalado correctamente tu cerradura de seguridad, ten presente que hay que poner tu puerta en el marco original de la puerta, asimismo coloca los embellecedores y el seguro que seguramente lleva la nueva cerradura para el cerrojo principal. Finalmente coloca de nuevo el marco que habías retirado.
Como sabrás entonces, no hace falta mucho para cambiar una cerradura de seguridad, mucho menos si has dispuesto sustituirla por otra de la misma marca y modelo ya que no habrá modificaciones y los agujeros que antes estaban podrás usarlo para instalar lar tu nueva cerradura.

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas).

Puedes obtener más información y configurar tus preferencias AQUÍ.

Privacy Settings saved!
Configuración de privacidad

Cuando visita cualquier sitio web, puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Controle sus Servicios de cookies personales aquí.

Estas cookies son necesarias para que la web funcione y no se pueden desactivar de nuestro sistema.

Para utilizar esta web utilizamos las siguientes cookies técnicas necesarias
  • CONSENT
  • PHPSESSID
  • inbound_referral_site
  • lead_session
  • wp_lead_uid

Decline all Services
Accept all Services
×
Skip to content