Quina informació ofereix l’Etiqueta?

Entengui l’etiqueta d’eficiència energètica de la seva finestra. Es distingeix una classificació d’hivern i una classificació d’estiu.

La classificació d’hivern té set nivells d’eficiència, que van des del color verd i la lletra A per a les finestres més eficients, fins al color vermell i la lletra G per les menys eficients.

La classificació d’estiu té tres nivells d’eficiència que van des de tres estrelles per a les finestres més eficients fins a una estrella per a les menys eficients.

Dades Tècniques de la Finestra.

Transmitància tèrmica de la finestra (O mesurat en W / m2K):

La transmitància tèrmica és l’indicador del flux d’energia a través de la finestra des del costat calent al costat fred.

Com més baix és el valor de la transmitància tèrmica (U) més eficient tèrmicament és la finestra.

Permeabilitat a l’aire de la finestra (classe):

La permeabilitat de la finestra és la propietat per evitar les filtracions d’aire entre els recintes que separa.

La permeabilitat a l’aire de la finestra es classifica en classe 0, classe 1, classe 2, classe 3 o classe 4. La classe 4 és la millor classificació (menors infiltracions i per tant major estanquitat). A major estanquitat més eficient tèrmicament és la finestra.

Factor solar de l’envidrament (g, adimensional):

És la característica del vidre de la finestra que permet una major o menor transmissió de la radiació solar incident cap a l’interior de l’habitatge. A mesura que el factor g augmenta, més quantitat de radiació solar entra a l’habitatge. El seu valor òptim dependrà de l’efecte que es busqui segons la ubicació de l’habitatge (orientació principal, situació geogràfica, estació de l’any, etc.).

En situacions de gran assolellada (orientacions sud, elevat nombre d’hores de sol, clima predominant d’estiu, etc.) es busca disminuir l’aportació de la radiació solar, és a dir, g menor.

Quines garanties ofereix l’Etiqueta?

L’Etiqueta és responsabilitat única del llicenciatari del programari.
L’origen de les dades d’entrada per al càlcul de la classificació d’eficiència energètica prové del Marcat CE de la finestra o del vidre. En el cas del Marcat CE de la finestra el fabricant està obligat a la seva marcat des l’1 de febrer de 2010
A través d’un simulador virtual a l’apartat d’usuari Professional es pot obtenir la classificació per a la finestra

Conceptes clau de l’estalvi energètic a través de les finestres.

tendal-finestres-eficientesAdemás de les prestacions tècniques de de les finestres cal destacar els següents conceptes:

Importància de la correcta instal·lació de la finestra

Per garantir l’eficiència energètica de la finestra és fonamental una correcta instal·lació de la finestra que garanteixi que les prestacions de la finestra es mantenen després de la instal·lació i durant la vida útil de la finestra.

Millora de l’eficiència mitjançant l’aprofitament òptim del ombrejament (tendals, persianes, etc.)

Encara que l’etiqueta no ho recull explícitament, una bona utilització dels sistemes de sombreamiento permetrà aconseguir uns millors resultats d’eficiència energètica.

A l’estiu la disposició dels elements d’ombrejat, com els voladissos, els tendals i persianes, porxos, etc., podran evitar guanys de calor.

 

Qué información ofrece la Etiqueta?

Entienda la etiqueta de eficiencia energética de su ventana. Se distingue una clasificación de invierno y una clasificación de verano.

La clasificación de invierno tiene siete niveles de eficiencia, que van desde el color verde y la letra A para las ventanas más eficientes, hasta el color rojo y la letra G para las menos eficientes.

La clasificación de verano tiene tres niveles de eficiencia que van desde tres estrellas para las ventanas más eficientes hasta una estrella para las menos eficientes.

Datos Técnicos de la Ventana.

Transmitancia térmica de la ventana (O medido en W / m2K):

La transmitancia térmica es el indicador del flujo de energía a través de la ventana desde el lado caliente al lado frío.

Cuanto menor es el valor de la transmitancia térmica (U) más eficiente térmicamente es la ventana.

Permeabilidad al aire de la ventana (clase):

La permeabilidad de la ventana es la propiedad para evitar las filtraciones de aire entre los recintos que separa.

La permeabilidad al aire de la ventana se clasifica en clase 0, clase 1, clase 2, clase 3 o clase 4. La clase 4 es la mejor clasificación (menores infiltraciones y por tanto mayor estanqueidad). A mayor estanqueidad más eficiente térmicamente es la ventana.

Factor solar del acristalamiento (g, adimensional):

Es la característica del cristal de la ventana que permite una mayor o menor transmisión de la radiación solar incidente hacia el interior de la vivienda. A medida que el factor g aumenta, más cantidad de radiación solar entra a la vivienda. Su valor óptimo dependerá del efecto que se busque según la ubicación de la vivienda (orientación principal, situación geográfica, estación del año, etc.).

En situaciones de gran soleada (orientaciones sur, elevado número de horas de sol, clima predominante de verano, etc.) se busca disminuir la aportación de la radiación solar, es decir, g menor.

¿Qué garantías ofrece la Etiqueta?

La Etiqueta es responsabilidad única del licenciatario del software.
El origen de los datos de entrada para el cálculo de la clasificación de eficiencia energética proviene del Marcado CE de la ventana o del vidrio. En el caso del Marcado CE de la ventana el fabricante está obligado a su marcado desde el 1 de febrero de 2010
A través de un simulador virtual en el apartado de usuario Profesional se puede obtener la clasificación para la ventana

Conceptos clave del ahorro energético a través de las ventanas.

toldo-ventanas-eficientesAdemás de las prestaciones técnicas de las ventanas hay que destacar los siguientes conceptos:

Importancia de la correcta instalación de la ventana

Para garantizar la eficiencia energética de la ventana es fundamental una correcta instalación de la ventana que garantice que las prestaciones de la ventana se mantienen después de la instalación y durante la vida útil de la ventana.

Mejora de la eficiencia mediante el aprovechamiento óptimo del sombreado (toldos, persianas, etc.)

Aunque la etiqueta no lo recoge explícitamente, una buena utilización de los sistemas de sombreamiento permitirá conseguir mejores resultados de eficiencia energética.

En verano la disposición de los elementos de sombreado, como los voladizos, los toldos y persianas, porches, etc., podrán evitar ganancias de calor.

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas).

Puedes obtener más información y configurar tus preferencias AQUÍ.

Privacy Settings saved!
Configuración de privacidad

Cuando visita cualquier sitio web, puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Controle sus Servicios de cookies personales aquí.

Estas cookies son necesarias para que la web funcione y no se pueden desactivar de nuestro sistema.

Para utilizar esta web utilizamos las siguientes cookies técnicas necesarias
  • CONSENT
  • PHPSESSID
  • inbound_referral_site
  • lead_session
  • wp_lead_uid

Decline all Services
Accept all Services
×
Skip to content