Els ajuts i finançament públic per a la R+D+i, així com les subvencions, tenen per objectiu poder donar un impuls a les empreses en forma d’ajuts a fons perdut o finançaments bonificats que millorin significativament les condicions financeres actual del mercat financer, per a les seves inversions en aquesta àrea.

El primer que queda afectat en situacions de davallada econòmica és el procés d’inversió en R+D+i

El sector industrial té una importància decisiva en el creixement econòmic de Catalunya com a motor de desenvolupament i de creació d’ocupació. Els projectes de Recerca, Desenvolupament i Innovació per part del sector industrial són un dels elements amb més contribució en el creixement econòmic.

Tanmateix, l’estructura del sector productiu català, en què les petites i mitjanes empreses són clarament majoritàries, el fan ser especialment sensible als canvis de l’entorn, en particular, en situacions d’alentiment econòmic tal i com hem tingut els últims anys i de tensions econòmiques. És per això, que el primer que queda afectat és el procés d’inversió industrial,i es difereixen o, simplement, es desestimen.

En un moment empresarial on cada vegada costa més ser competitiu, les pimes amb projectes de recerca, desenvolupament i innovació industrial que comporten fortes inversions, han de realitzar-se i no quedar-se enrera per falta de recursos i inversions en maquinària (equips de laboratori, o plantes pilot), en personal de l’empresa, en materials reactius consumibles, en col·laboracions externes (centres d’investigació, enginyeries o centres tecnològics)…