El Ministeri d’Hisenda té previst canviar les dates de presentació de quatre models de declaracions anuals, entre ells, el model 347 d’operacions amb tercers que habitualment s’omple i entrega des de l’1 fins al 28 de febrer.

El canvi de calendari, que també ho experimentaran els models 171.184.345, pretén segons paraules textuals d’Hisenda “homogeneïtzar els terminis de presentació de les declaracions informatives i millorar la qualitat de les dades fiscals”.

Aquesta justificació no convenç els assessors fiscals que el pròxim gener tindran el mateix temps per a més càrrega de treball. Precisament gener és un mes especialment complex per les obligacions tributàries de l’autònom que ha de presentar models trimestrals i anuals que a continuació detallarem i el termini de presentació cobreix pràcticament la totalitat del mes a diferència de la resta de trimestres.

A l’espera encara de la llum verda per a aquest canvi en el calendari fiscal, tot apunta que el pròxim gener la presentació del model 347 d’operacions amb tercers s’afegirà a la resta de models que tens l’obligació de presentar en el primer mes de 2018 en funció de la teva activitat. Aquests són:

Model 303 d’autoliquidació trimestral d’IVA i el seu model homòleg però de caràcter anual 390.
Model 130 d’autoliquidació del pagament fraccionat de l’IRPF.
Model 115, declaració trimestrals de les retencions per lloguers i el seu model homòleg de caràcter anual 180.
Model 111 trimestral de retencions a treballadors, professionals o empresaris al costat del model 190 anual.
Model 349 d’operacions intracomunitàries i model 309 d’autoliquidació d’IVA d’operacions intracomunitàries no periòdiques en recàrrec d’equivalència.
Model 368 serveis prestats per via electrònica.
I des de gener de 2018, model 347.