Ens adrecem a vosaltres per fer-vos arribar tres nous seminaris que es realitzaran a l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral

Activitats formatives de l’ICSSL a BARCELONA:

Codi de l’activitat SE171026B

  • L’objectiu és donar a conèixer les disposicions del Reial decret 614/2001 respecte a la protecció dels treballadors envers el risc elèctric.

http://treball.gencat.cat/ca/detalls/activitatagenda/SE171026B-Proteccio-dels-treballadors-envers-el-risc-electric

Activitats formatives de l’ICSSL a Girona:

Curs bàsic de seguretat i salut en el treball (annex IV, Reial decret 39/97, serveis de prevenció)

Codi activitat: CB171017T – Curs bàsic de seguretat i salut en el treball (annex IV, Reial decret 39/97, serveis de prevenció)

Donar els coneixements bàsics en prevenció de riscos laborals en base al RD 39/97, dels serveis de prevenció

Protecció dels treballadors envers el risc elèctric

Codi activitat: SE171109T_Protecció dels treballadors envers el risc elèctric

El seminari permet conèixer les proteccions i mesures de prevenció a adoptar durant els treballs amb risc elèctric, així com les disposicions sobre la protecció dels treballadors envers aquest risc recollides al Reial decret 614/2001.