En molts treballs de fusteria és imprescindible l’ús d’una frontissa, un element que consisteix en un conjunt de dues peces de ferro amb un eix comú formada per dues peces combinades o unides que permet el gir de la feina de fusteria.

En funció del tipus de treball que es aquest duent a terme és convenient utilitzar un tipus de frontissa en comptes d’un altre. Pel que en el post d’avui, veurem quins són els tipus de frontisses que existeixen i perquè treballs és més recomanable fer servir cadascuna.

Tipus de frontisses:

Frontisses invisibles, són aquelles que queden ocultes en l’orifici tallat a l’interior d’un moble perquè no es puguin percebre, com el seu propi nom indica són invisibles. Aquest tipus de frontisses són perfectes per als mobles de la cuina o els armaris de la sala.
Frontisses de llibre, són les típiques que s’utilitzen normalment, la seva característica principal és que s’obren com un llibre.
Frontisses de clavilla, són aquelles que es caracteritzen per no tenir full, en el seu lloc tenen dues espigues i no tenen sentit de l’obertura. Pel seu estil decoratiu són un element que s’utilitza molt en mobles antics i rústics, ja que aquesta frontissa queda a la vista.
Frontisses, aquest tipus de frontissa consta de dues parts, una mascle amb un passador i una altra que és la que el cobreix, la femella. Comunament aquest tipus s’utilitza en la porta principal de les llars.
Frontisses de piano, són bastant llargues gairebé com la peça a abatre i es cargolen en diversos punts ja que gràcies a això tenen una gran resistència. S’utilitzen per taules plegables, portes abatibles de mobles i en tapes de piano.
Perns d’pollegueres, aquestes frontisses són de les més grans que hi ha i s’utilitzen per a portes de garatge, coberts, portes i portes de fusta massissa. Com més pesada i gran sigui la porta major haurà de ser aquesta frontissa.