Solucions integrals per a la gestió de l’operativa de les persones i la teva empresa.

 • Alta centre de treball.
 • Tramitació d’altes/baixes, i variacions dades de treballadors.
 • Contractes de treball, pròrrogues i transformacions de contractes.
 • Confecció nòmines i assegurances socials.
 • Tramitació baixes mèdiques i accidents de treball.
 • Càlcul quitances finalització contractes.
 • Assessorament sobre bonificacions en la contractació de treballadors.
 • Càlcul prestacions.
 • Assessorament i gestió de retencions d’IRPF per rendiments d’empleats i professionals. Càlcul, confecció i presentació de declaracions mensuals, trimestrals i anuals (111 i 190).
 • Elaboració de comptabilitats.
 • Assessorament en impostos directes (IRPF, IS…) i indirectes (IVA, ITPAJD,…).
 • Preparació de declaracions i liquidacions tributàries periòdiques i anuals.
 • Tramitació d’altes/modificacions/baixes censals a l’Agència Tributària.

Aquest servei et dóna la possibilitat d’integrar en un sol proveïdor tant l’assessorament laboral continuat  com el servei de gestoria.

Gestoria laboral per autònoms i microempreses amb preus especials

 • Opcions per autònoms

1) Presentació dels models 300, 111, 180, 130 d’impostos i resums anuals.

2) Assessoria fiscal

 • Opcions per a microempreses

1) Impostos

2) Comptes anuals