El Servei d’Automòbils, Metrologia i Productes, de la Direcció general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial del Departament d’Empresa i Coneixement està duent a terme la inspecció de noves portes motoritzades de tipus industrial, comercial, de garatge i d’altres, per verificar el compliment de la legislació de seguretat industrial en vigor, Reglament 305/2011 de productes de construcció, i Directiva 2006/42 / CE de màquines.

Aquestes inspeccions de portes automàtiques s’engloben en una campanya de vigilància de mercat de portes a les diferents Comunitats Autònomes.

Convé recordar que, tal com s’indica en l’article 14 de la Llei 21/1992 d’Indústria pel que fa al control administratiu o vigilància de mercat del marcatge CE dels productes industrials, “la competència executiva correspon a les autoritats d’Indústria de les diferents Comunitats autònomes (amb la col·laboració o coordinació del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç). “

Confiem que aquesta nova campanya d’inspeccions de portes automàtiques, ajudi a conscienciar a professionals del sector i als propietaris de portes automàtiques (tant ja instal·lades com de nova construcció) de la normativa que s’ha de complir en honor de garantir la seguretat de les persones.