La novetat és el pagament per dies reals d’alta i de baixa. El cobrament de la quota no es farà el còmput de tot el mes, sinó que es farà de manera proporcional.

En aquesta Ordre es modifica l’anterior de 24 de setembre de 1970, tant per als treballadors per compte propi inclosos en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms, com per als del règim especial de la Seguretat Social de dels treballadors del mar

Es podran causar, des del 1 de gener de 2018, fins a tres altes i baixes a l’any amb efectes des del dia en què concorrin, en la persona de qui es tracti, els requisits i condicions determinants de la seva inclusió en un o altre règim, per a les altes, i des de la data del cessament en l’activitat, per les baixes.

D’aquesta manera, la novetat per a aquest any 2018 que resulta de la llei és el pagament per dies reals d’alta i de baixa. Això vol dir que el cobrament de la quota no es farà el còmput de tot el mes com es feia fins ara, sinó que a partir d’ara es farà de manera proporcional.

Cal destacar que aquesta opció queda limitada a les tres primeres altes i baixes durant l’any en curs.

La data d’entrada en vigor per a aquestes modificacions és l’1 de gener de 2018.