Amb el pas del temps és habitual que les nostres panys comencen a fallar i no funcionin de la forma correcta. La manca de neteja, el desgast del pany causa de la fricció i una falta de greixatge solen ser de les causes més habituals.

És aconsellable dedicar almenys 5 minuts cada 6 mesos a netejar i greixar la nostra pany, d’aquesta manera la farem molt més duradora alhora que funcionarà molt més suau, evitant embussos o que la clau en girar no ho faci correctament a causa de la brutícia .

El primer pas serà netejar tant les nostres claus com l’exterior de la nostra pany per evitar que partícules de brutícia puguin quedar-se entre els mecanismes de la mateixa. Per a això podem emprar un drap humit i no fer servir cap tipus de dissolvent, tot seguit, assecarem amb un drap sec.

El segon pas serà engreixar el pany. Per a això podrem utilitzar grafit en pols o oli lubricant per panys i aplicar en tots els mecanismes a la vista ia més també en la nostra clau.

Introduirem la clau greixada o impregnada de grafit en la nostra pany i girarem diverses vegades perquè l’interior del pany es reparteixi i quedi totalment lubricat.

D’aquesta manera evitarem la fricció entre mecanismes, fent que la nostra clau giri molt més suau allargant així la vida de la nostra pany per molt més temps.