Amb motiu de l’inici del nou exercici 2018, us fem arribar, en un document annex, el calendari del contribuent 2018 de l’Ajuntament de Barcelona.

Us fem notar que, enguany, han variat les dates dels pagaments de l’Impost sobre Bens Immobles, de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica i de la Taxa de Guals.