Recentment ja s’ha publicat la Norma UNE-EN 12604: 2018: “Portes Industrials, comercials de garatge i portes. Aspectes mecànics. Requisits i mètodes d’assaig “.

Aquesta nova norma UNE anul·la i substitueix les normes EN 12604: 2000 i EN 12605: 2000 i forma part d’una sèrie de normes de suport per a portes industrials, comercials, de garatge i portes que s’identifiquen en la Norma EN 13241.

Aquesta norma europea especifica els requisits mecànics i mètodes d’assaig de les portes, portes i barreres accionades manualment, previstes per a instal·lar-se en zones accessibles a les persones i l’ús principal és la d’oferir un accés segur a mercaderies i vehicles acompanyats o conduïts per persones , en instal·lacions industrials, comercials o residencials.

Aquesta nova norma UNE inclou també les portes comercials de moviment vertical accionades manualment com ara persianes enrotllables i reixes enrotllables utilitzades en zones de venda al detall i que estan previstes principalment per a la protecció de béns.

Ha estat elaborada per donar resposta a les necessitats de fabricants i usuaris, amb l’objectiu principal d’oferir disseny i prestacions per als aspectes mecànics de les portes industrials, comercials, de garatge i portes utilitzats per vehicles acompanyats o conduïts per persones.

Us recordem que des del Gremi us mantindrem informats de totes les actualitzacions que es vagin produint en normes que afectin a la nostra activitat, oferint un assessorament il·limitat en el compliment del marcat CE.