ESCALEN

Com ho fan?

Accedeixen al domicili aprofitant els elements de la seva estructura: parets, baranes, canonades, bastides…

 

Què podeu fer?

Reforceu les finestres i portes d’accés amb reixes, barrots o sensors d’apertura. En el cas que instal·leu reixes a les finestres, assegureu-vos que l’estructura metàl·lica no serveixi d’escala per accedir  a pisos superiors.

Si teniu la possibilitat, col·loqueu dispositius d’alarma audibles i preferiblement connectats a una central receptora.

EXTREUEN EL BOMBÍ

Com ho fan?

Amb una eina com el bec de lloro o un “extractor”, arrenquen amb força el bombí per poder girar les voltes de clau amb un tornavís.

 

Què podem fer?

És molt recomanable posar dos panys de diferents models i sistemes que disposin d’un pestell de bloqueig del pany de cop.

Col·loqueu bombins fabricats amb materials resistents que impedeixin la seva extracció i que no sobresurtin de la superfície de la porta.

Protegiu el bombí amb escuts reforçats que evitin qualsevol intent de forçament i retardin i dificultan la seva manipulació.

TREUEN L’ESPIELL

Com ho fan?

Desenroscant o utilitzant un trepant extreuen l’espiell per observar o escoltar  sorolls a l’interior i per comprovar el tipus de porta. També poden introduir una eina modificada per obrir la maneta de l’interior.

 

Què podem fer?

Eviteu col·locar un espiell que es pugui descargolar. Al mercat hi trobareu una gran varietat de models digitals.

 

FORCEN LA PORTA

Com ho fan?

Poden col·locar entre el marc i la porta una barra de metall, una pota de cabra o un tornavís de grans dimensions, i els accionen com si fos una palanca.

Què podem fer?

En el cas que col·loqueu passadors trieu els que tinguin fixacions reforçades per instal·lar en marcs ferms.

Instal·leu portes cuirassades o blindades amb elevats graus de seguretat que compleixin els estàndards tècnics. Les portes de seguretat tenen graus i certificacions des de l’any 2011.

FAN SERVIR CLAUS FALSES

Com ho fan?

Utilitzen claus perdudes, modificades  o instruments fabricats artesanalment i aconsegueixen, amb habilitat, que els pius del bombí s’alineïn i permetin fer volta al pany.

Què podem fer?

Per evitar la còpia fraudulenta, podeu triar claus amb garantia de control de duplicat.

Les claus  que incorporin algun element mòbil en la seva serreta són difícils de copiar.