En tractar de panys d’una elevada qualitat, en oferir un plus de seguretat i protecció que no brinden altres models, el cost que tenen aquest tipus de panys sol ser molt superior al de models més simples i tradicionals, tot i que a canvi es podrà gaudir de una seguretat i protecció molt més elevada i dormir molt més tranquil. L’elevada seguretat que ofereixen els panys Fichet ha generat que cada vegada siguin més les persones que es decideixin a pagar una mica més per la compra d’aquestes panys però poder gaudir d’una seguretat molt més gran a la llar oa l’empresa.

Les diferències entre els tipus de claus Fichet

Depenent de la classe de pany que s’hagi escollit d’aquesta marca es podrà tenir una clau o una altra. Però independentment del model de pany, independentment del tipus de clau que utilitzi, les mateixes vénen equipades amb el que es coneix com a sistema anticòpia, de manera que no hi ha res pel que preocupar-se. Això vol dir que en cas de necessitar d’una còpia de la clau s’haurà d’acudir a la pròpia empresa per poder realitzar-la, ja que no n’hi haurà prou amb portar la clau a un lloc especialitzat en la realització de còpies de claus com passa amb la gran majoria de claus. Sens dubte, això és una important i efectiva mesura de seguretat per poder evitar que cap lladre es pugui fer una còpia de la clau de la porta. No obstant això, el problema d’aquesta mesura de seguretat és que lògicament s’haurà d’acudir al servei tècnic de la marca Fichet per poder sol·licitar una còpia de la clau mitjançant una targeta que donaran al costat de la clau. Per evitar haver d’estar sol·licitant la còpia de les claus dels panys Fichet de manera regular, aquest tipus de panys se solen acompanyar de 4 còpies de la clau perquè tots els membres de la família puguin tenir la seva còpia i no haver d’acudir a l’empresa a sol·licitar cap. Un exemple a assenyalar són els panys monoblock o amb doble barret fort, unes panys que solen utilitzar claus tipus H o F3D, i encara que aquest tipus de claus són especials d’aquesta marca, cada vegada són més els panys d’altres marques que fan ús de les mateixes.

Principals cilindres Fichet

Per conèixer molt més sobre aquesta marca, ens aturarem a parlar sobre els principals cilindres Fichet que s’han de conèixer, aquells més interessants i que millor considerats són. D’aquesta manera resultarà molt més senzill conèixer el que ofereix aquesta marca als seus clients i d’aquesta facilitar l’elecció d’aquell cilindre que es desitja instal·lar al pany de la porta.

Cilindre F3D

El cilindre F3D es caracteritza per ser d’una elevada qualitat i amb uns magnífics acabats, un cilindre de funcionament mecànic que ofereix una molt elevada seguretat. Aquest tipus de cilindre no pot ser obert amb les claus tradicionals, ja que es tracta d’una clau que ha estat la qual ha estat elaborada amb un sistema 3D, la qual cosa permet gaudir d’una major seguretat i protecció als que es decanten per aquesta opció . El tub disposa d’esquerdes que fan que la rèplica de la mateixa sigui realment difícil, el sobretot que el cilindre sigui forçat. En altres paraules, aquests cilindres són capaços de resistir de manera important els atacs que puguin patir, permetent que sigui una estupenda alternativa quan es busca una elevada seguretat a la llar o empresa.

Cilindre Fichet 787.Z làser

La segona alternativa per la qual podràs apostar, però no per això menys important, és el cilindre Fichet 787.Z làser. No hi ha dubte alguna que es tracta d’un altre dels cilindres més importants que ofereix aquesta marca. Igual que l’anterior model, aquest cilindre és de funcionament mecànic i brinda una molt alta seguretat a tots els que aposten per aquest tipus de cilindre concret. Aquest model que compta amb cap tipus de marca destacable, el que impedeix als pispes poder tenir cap mena de referència al respecte quan es troba una clau al carrer. Així i tot, el més recomanable davant la pèrdua de la clau és canviar de manera immediata el pany per evitar qualsevol possible risc, ja que el lladre podria haver seguit els passos de qui ha perdut les claus. Això permetria que el lladre entrés a l’habitatge sense cap mena de problema. Per norma general, aquest tipus de cilindre es sol acompanyar de 4 claus. Per acabar, és interessant assenyalar que aquest tipus de cilindres ofereixen una gran resistència a rossinyols, trepants, així com a serrats durant el temps que estiguin sent manipulades. Això converteix aquest cilindre en un model encara més segur si és possible que l’anterior.