Aixecar la persiana a mà i haver de carregar amb el pes d’ella pot arribar a ser un problema per a moltes persones. Per a algunes persones aixecar la persiana manualment pot ser un problema d’incomoditat, però per a moltes altres pot arribar a ser un problema de salut ja que aquestes persianes poden en alguns models ser pesades i no tothom les pot pujar.

Davant la realitat anterior les persianes automàtiques han guanyat una gran popularitat ja que eviten els esforços, la incomoditat i els problemes que suposa l’haver d’estar aixecant i baixant constantment les persianes manualment.

Per això, i entenc que les persianes automàtiques han adquirit una gran rellevància és important aprendre sobre les mateixes i sobretot fer-ho de les seves parts més importants, i una de les parts més importants de qualsevol persiana és el motor doncs l’autèntic element que automatitza 1 persiana. En aquest article ens centrarem a veure com triar un motor que ens permeti tenir una persiana automatitzada.

Avantatges de les persianes motoritzades

Tal com ja s’ha vingut expressant la comoditat que aporten aquest tipus de persianes automàtiques és un dels seus baluards principals i és que amb una persiana motoritzada n’hi haurà prou amb donar-li a un simple botó perquè la persiana baixi del tot i n’hi haurà prou amb donar-li a un altre botó perquè la mateixa també pugi completament.

Fins i tot, actualment, els models més avançats de persianes motoritzades permeten ser programats perquè pugin i baixin per si mateixes a les hores que s’indiqui. Aquesta pujada i baixada automàtica suposa un estalvi d’energia elèctrica important, un consum de l’element que segons els estudis realitzats pot rondar sobre el 10%.

Sense cap mena de dubte les persianes automatitzades aporten un nivell de confort superior als habitatges, i també són un aliat de la seguretat de la llar. En pujar i baixar pel seu propi compte les persianes automàtiques programades donaran la sensació de moviment a la llar fent creure als possibles lladres que estiguin vigilant la casa per entrar a robar que dins de la mateixa es troba algú, tot això, encara que la realitat sigui ben diferent i certament no es troba ningú a la llar.

Així, per aquest factor dissuasori que tenen les persianes motoritzades, les mateixes ja no són tan sols un element per estar més còmodes i no haver de aixecar-nos del sofà per aixecar-les o baixar-les, sinó que es converteixen en un element de seguretat preventiva de primer nivell .

Una altra de les bones característiques de les persianes automatitzades és que les mateixes resulten extraordinàriament fàcils d’instal·lar, són tan fàcils d’instal·lar que moltes persones amb una mica de traça poden instal·lar-se per si mateixes els mecanismes que permetran motoritzar la persiana o les persones en qüestió, però si no és així tampoc hi ha cap problema ja que un professional pot ajudar-nos ràpida i fàcilment a solucionar la situació i instal·lar-se en un tres i no res.

Les persianes automatitzades a nivell esquemàtic pot dir-se que funcionen de la manera: se’ls instal·la un motor de petites dimensions que es posa en el tub de la persiana, i en la majoria dels models existents al mercat a més se’ls incorpora a les mateixes una maneta d’emergència.

Que la persiana que es va a instal·lar tingui una maneta d’emergència ja que servirà per poder pujar o baixar manualment la persiana per exemple en un moment determinat que s’hagi anat la llum i no hi hagi fluid elèctric a la persiana. Així, aquests models són duals, tant tenen la funció automàtica, com, si es requereix, també tenen la funció manual.

Quines són les claus de les persianes automatitzades?

Una de les principals claus de les persianes motoritzades és que les mateixes suposen un cost d’energia molt baix, consumeixen molt poc i permeten estalviar energia en regular elles mateixes la llum natural interior segons se li indiqui en la programació d’horari d’encesa i d’apagada .

Una altra de les grans claus d’aquest tipus de persianes està en el mètode de accionat de les mateixes. Moltes d’elles tenen un botó a la paret per pujar i baixar, moltes altres tenen un comandament a distància i en les més modernes és possible trobar persianes que es connecten a la xarxa WiFi i que -entre altres funcions- poden ser accionades a distància des qualsevol smartphone tant ens trobem dins de la llar o no ens trobem en el mateix.

I en una de les claus més clares de l’automatització es troben els models que són capaços de pujar-se i baixar-se sense ni tan sols programar-les. Aquests models reconeixen el nivell de lluminositat natural que està entrant a través de la finestra i la mateixa es regula per donar l’accés de llum necessari. Òbviament aquests models suposen un estalvi important d’energia en evitar haver d’encendre les bombetes de les llums de la llar amb més assiduïtat.

Encara a col·lació amb el que indica el paràgraf anterior assenyalar que l’auto-regulació d’aquestes persianes mitjançant el nivell lumínic que entra per la finestra no només permet regular la llum anterior, també permet regular en certa manera la temperatura interior ja que les persianes es regulen per deixar entrar més o menys calor solar i amb això fan que pugi la temperatura de la llar o que baixi. Una altra gran manera d’estalviar energia mitjançant aquesta prestació que ofereixen models.

Què cal mirar en comprar un motor per una persiana?

L’ample de la cinta de la persiana és un dels elements principals per tenir en compte arribat el moment d’escollir un motor. Les mides estandarditzats bàsics de les persianes que normalment es troben són dos: les cintes de 15 cm i les cintes de 23 cm.

Un altre dels aspectes determinants també és el material de fabricació de la persiana. Normalment també ens movem entre altres dues grans opcions: d’una banda, es troben les persianes de plàstic (les més habituals dins de la llar) i les persianes metàl·liques.

Tipus de motors

En relació amb els tipus de motors existents dir que també es troben dues grans opcions. El més conegut i utilitzat és el motor tubular i el menys utilitzat (però amb un alt creixement en el seu ús últimament) és el motor no tubular, o també anomenat motor de cinta. Vegem a continuació algunes de les característiques principals d’aquests.

Motors Tubulars

Els motors tubulars s’instal·len dins el cilindre de la persiana i són, potser, el model menys complex d’instal·lar. El procés d’instal·lació és molt bàsic:

Es posa el motor dins del cilindre fins a trobar el seu límit
Es encaixa l’estructura en el calaix de la persiana comprovant el correcte funcionament del mecanisme i de la persiana en el seu conjunt
Es dota d’electricitat a la persiana. Dit d’una altra manera, s’ha de alimentar elèctricament el motor instal·lat
Un cop realitzat tot l’anterior tan sols queda comprovar el bon funcionament de la persiana, dels mecanismes de pujada i baixada, etc.
Motors de cinta o no tubulars
Els motors no tubulars, que com es deia, tenen l’altre nom comú de motors de cinta i els mateixos tenen dos sub-variants. La primera de les sub-variants es troba en els motors de superfície, l’altra de les sub-variants es troba en els motors d’encastar.

Els motors d’encastar són potser un dels models més bonics d’aquesta gamma doncs queden integrats acoblant-se a la paret i el mecanisme queda molt dissimulats. Aquests motors s’instal·len a la caixa inferior de la persiana, és a dir en la part on la corda es recull.

L’opció dels motors d’encastar és vàlida sempre que es tingui un espai mínim de 14 cm, si no és així haurà apostar pels motors de superfície.

Els motors de superfície resulten ideals per a les persianes que no tenen completament de buit i per a les persones que no volen cap tipus de complicació en la instal·lació. Per instal·lar aquests motors només cal substituir la caixa de la persiana i punt, el motor farà la resta.

Extres a tenir en compte a l’hora de comprar un motor per a persianes
Diferents són els extres que es poden incorporar a les persianes motoritzades, els més recomanables són els següents:

Sensors solars: són els encarregats de regular automàticament la pujada i baixada de les persianes segons el grau de lluminositat, també serveixen per regular la temperatura interior
Comandament a distància: l’avantatge és òbvia, poder pujar i baixar la persiana sense haver de moure
Programables: les persianes programables permeten augmentar la seguretat de la llar i guanyar en confort regulant les hores en què es pujaran i baixaran elles soles