El bumping? Que és?

Amb anterioritat a entrar a analitzar i detallar tot el relacionat amb la prevenció davant el bumping resulta interessar de veure una mica sobre allò que és el bumping. Tal com es deia, el mètode del bumping és molt conegut per a aquelles persones que no el coneguin o les que ja no tinguin molt clar el concepte sempre serà interessant llegir les següents línies per aprendre sobre el mateix o per refrescar la memòria segons sigui el cas.

En tot cas sempre resulta evident que cal conèixer com actua el lladre per poder avançar-se a les seves intencions i poder realitzar les accions preventives que siguin necessàries per mitigar el risc de ser atacats per aquests indesitjats amants de l’aliè.

El bumping en els seus inicis no era una tècnica creada per fer el mal, al contrari, el bumping era el sistema essencial que utilitzaven els serrallers per poder obrir les portes dels clients que els deien. Ha estat en els últims anys cant la perversió del concepte del bumping s’ha popularitzat entre un gran nombre de lladres.

La tècnica del bumping també es denomina col·loquialment com “la tècnica dels cops” i es basa en la instrucció d’una clau mestra o modificada a l’interior del pany que es pretén assaltar. Un cop això s’ha produït es colpeja lleugerament fins a aconseguir que els cilindres es moguin i això faci que finalment s’aconsegueixi obrir el pany sense gran dificultat.

Tal com s’indicava els inicis d’aquesta tècnica no van ser pensats ni de bon tros per delinquir, però en els últims temps, en els últims lustres està tècnica cada vegada ha pres més rellevància entre els lladres i és que els mateixos han après a dominar la tècnica i han descobert que en un temps menor al mig minut poden obrir una porta amb aquest sistema.

En menys de trenta segons es pot obrir una porta amb el mètode del bumping, això és molt poc temps i facilita molt la tasca dels lladres d’actuar ràpidament, desvalisar el que desitgin i anar-se’n sense donar temps a les forces de seguretat a actuar.

Per això, per l’alt impacte que té el bumping com a sistema per entrar a robar i per l’alt risc que suposa és que moltes persones estan començant a canviar els seus panys per panys que incorporin sistema antibumping.

Què hauria de saber del bumping?

El bumping és actualment un dels últims grans reptes de seguretat als quals s’enfronten els propietaris i llogaters d’habitatges i de llocs que han de ser protegits, així com de les forces policials que cada vegada més han d’intentar poder donar una resposta més ràpida davant la cada vegada major efectivitat dels lladres per executar les seves actuacions.

L’auge del bumping té dos factors clau: la facilitat per aconseguir les claus que permeten fer el bumping i la facilitat per trobar la informació per realitzar el bumping. Internet té tutorials i més tutorials on explica per activa i per passiva com realitzar el bumping i trobar una clau d’aquest tipus per comprar-tampoc resulta gens car ni difícil.

Un cop més, com succeeix en molts altres aspectes i elements, el problema d’aquest tipus d’eines i solucions és que el bumping en si mateix no és il·legal i en conseqüència no són il·legals les eines per fer-ho, en tot cas il · legal és l’ús que se li doni a les eines i il·legal és el bumping realitzat amb intenció d’entrar a robar o de fer-ho de forma il·lícita de qualsevol manera.

L’anterior és més que lògic ja que resulta evident que la tècnica del bumping era una tècnica sana que practicaven els serrallers, una altra cosa és la perversió de la tècnica i el mal ús d’aquesta. Dit d’una altra manera, utilitzar aigua bullint no és il·legal, agafar el pot d’aigua calenta i tirar-sobre de algú per abrasarlo sí que ho és.

Segons estadístiques recents encara el 90% dels panys que es troben instal·lades en el parc d’habitatges del nostre país poden ser assaltades mitjançant el sistema de bumping. I és d’aquesta crua estadística de la qual es pot desprendre l’alt impacte que avui dia té aquest sistema d’obertura de panys.

La solució per evitar el bumping és anar reduint el parc de panys sense protecció antibumping instal·lades i anar-canviant per panys que incorporin aquest tipus de protecció.

L’anterior és molt important ja que s’ha de tenir present que en la majoria d’ocasions els robatoris no són realitzats per grans grups delictius especialitzats ni per grans grups criminals perfectament organitzats, la majoria de robatoris són realitzats per petits delinqüents que busquen el robatori per oportunitat, és dir en aquells llocs que ho tinguin fàcil.

Dir això és molt rellevant, ja que simplement amb instal·lar un pany antibumping s’aconseguirà que un gran nombre de lladres desisteixin directament de probar d’obrir la porta i s’aniran directament a un altre habitatge on puguin accedir més fàcilment.

¿Bien merece cambiar la cerradura?

La respuesta a si merece la pena cambiar una cerradura que no tenga sistema antibumping por una que sí que lo tenga es rotunda, merece la pena, sin dudarlo. Y merece la pena pues es una técnica muy fácil de llevar a cabo y el riesgo que supone es elevado, máxime teniendo en cuenta la libre venta de este tipo de llaves para realizar el bumping y la destreza que muchos ladrones han adquirido (también los hay de más patosos y estos suelen caer rápido pues de no ejecutarse adecuadamente la técnica del bumping resulta muy ruidosa).

Por todo lo anterior cambiar la cerradura resulta recomendable en todos los casos, y en todos los casos es en todos los casos, también en las casas donde no se pueden encontrar grandes cosas de valor.

Què pany antibumping adquirir?

Arribats a la conclusió que sí que resulta absolutament necessari canviar un pany que no tingui sistema de protecció per una que sí que ho tingui, haurà arribat el moment de plantejar-se en el model concret a comprar.

La primera màxima per escollir un determinat model és que l’elecció mai hauria de dependre únicament del preu. El preu deu ser una variable per considerar, és clar, però comprar el més barat simplement perquè resulta el més barat és una cosa que resulta absolutament desaconsellable.

El barat pot sortir car i quan es tracta d’elements relacionats amb la seguretat pot sortir molt car, fins i tot pot costar la vida, per això sempre és millor comprar models sòlids i segurs que arriscar-se amb ofertes excessivament econòmiques o amb marques o botigues de dubtosa reputació , ja que instal lar una d’aquestes panys dolentes en la pràctica pot ser com no instal·lar res.

Així, un bon model de pany que incorpori protecció antibumping també vindrà preparada amb sistema anti-rossinyol i amb sistema anti palanca. Per suposat una bona pany antibumping tal com es deia serà d’una bona marca i estarà realitzada amb totes les garanties que es requereixen.

Finalment indicar com consideracions importants per augmentar encara més la seguretat de la llar és que un cop instal·lada el pany sempre hem d’intentar tancada la mateixa, encara que estiguem dins de la llar per evitar que puguin entrar fàcilment a robar. Això és molt important i moltes persones i famílies no semblen tenir-ho en suficient consideració.

El bumping? Que és?

Amb anterioritat a entrar a analitzar i detallar tot el relacionat amb la prevenció davant el bumping resulta interessar de veure una mica sobre allò que és el bumping. Tal com es deia, el mètode del bumping és molt conegut per a aquelles persones que no el coneguin o les que ja no tinguin molt clar el concepte sempre serà interessant llegir les següents línies per aprendre sobre el mateix o per refrescar la memòria segons sigui el cas.

En tot cas sempre resulta evident que cal conèixer com actua el lladre per poder avançar-se a les seves intencions i poder realitzar les accions preventives que siguin necessàries per mitigar el risc de ser atacats per aquests indesitjats amants de l’aliè.

El bumping en els seus inicis no era una tècnica creada per fer el mal, al contrari, el bumping era el sistema essencial que utilitzaven els serrallers per poder obrir les portes dels clients que els deien. Ha estat en els últims anys cant la perversió del concepte del bumping s’ha popularitzat entre un gran nombre de lladres.

La tècnica del bumping també es denomina col·loquialment com “la tècnica dels cops” i es basa en la instrucció d’una clau mestra o modificada a l’interior del pany que es pretén assaltar. Un cop això s’ha produït es colpeja lleugerament fins a aconseguir que els cilindres es moguin i això faci que finalment s’aconsegueixi obrir el pany sense gran dificultat.

Tal com s’indicava els inicis d’aquesta tècnica no van ser pensats ni de bon tros per delinquir, però en els últims temps, en els últims lustres està tècnica cada vegada ha pres més rellevància entre els lladres i és que els mateixos han après a dominar la tècnica i han descobert que en un temps menor al mig minut poden obrir una porta amb aquest sistema.

En menys de trenta segons es pot obrir una porta amb el mètode del bumping, això és molt poc temps i facilita molt la tasca dels lladres d’actuar ràpidament, desvalisar el que desitgin i anar-se’n sense donar temps a les forces de seguretat a actuar.

Per això, per l’alt impacte que té el bumping com a sistema per entrar a robar i per l’alt risc que suposa és que moltes persones estan començant a canviar els seus panys per panys que incorporin sistema antibumping.

Què hauria de saber del bumping?

El bumping és actualment un dels últims grans reptes de seguretat als quals s’enfronten els propietaris i llogaters d’habitatges i de llocs que han de ser protegits, així com de les forces policials que cada vegada més han d’intentar poder donar una resposta més ràpida davant la cada vegada major efectivitat dels lladres per executar les seves actuacions.

L’auge del bumping té dos factors clau: la facilitat per aconseguir les claus que permeten fer el bumping i la facilitat per trobar la informació per realitzar el bumping. Internet té tutorials i més tutorials on explica per activa i per passiva com realitzar el bumping i trobar una clau d’aquest tipus per comprar-tampoc resulta gens car ni difícil.

Un cop més, com succeeix en molts altres aspectes i elements, el problema d’aquest tipus d’eines i solucions és que el bumping en si mateix no és il·legal i en conseqüència no són il·legals les eines per fer-ho, en tot cas il · legal és l’ús que se li doni a les eines i il·legal és el bumping realitzat amb intenció d’entrar a robar o de fer-ho de forma il·lícita de qualsevol manera.

L’anterior és més que lògic ja que resulta evident que la tècnica del bumping era una tècnica sana que practicaven els serrallers, una altra cosa és la perversió de la tècnica i el mal ús d’aquesta. Dit d’una altra manera, utilitzar aigua bullint no és il·legal, agafar el pot d’aigua calenta i tirar-sobre de algú per abrasarlo sí que ho és.

Segons estadístiques recents encara el 90% dels panys que es troben instal·lades en el parc d’habitatges del nostre país poden ser assaltades mitjançant el sistema de bumping. I és d’aquesta crua estadística de la qual es pot desprendre l’alt impacte que avui dia té aquest sistema d’obertura de panys.

La solució per evitar el bumping és anar reduint el parc de panys sense protecció antibumping instal·lades i anar-canviant per panys que incorporin aquest tipus de protecció.

L’anterior és molt important ja que s’ha de tenir present que en la majoria d’ocasions els robatoris no són realitzats per grans grups delictius especialitzats ni per grans grups criminals perfectament organitzats, la majoria de robatoris són realitzats per petits delinqüents que busquen el robatori per oportunitat, és dir en aquells llocs que ho tinguin fàcil.

Dir això és molt rellevant, ja que simplement amb instal·lar un pany antibumping s’aconseguirà que un gran nombre de lladres desisteixin directament de probar d’obrir la porta i s’aniran directament a un altre habitatge on puguin accedir més fàcilment.

¿Bien merece cambiar la cerradura?

La respuesta a si merece la pena cambiar una cerradura que no tenga sistema antibumping por una que sí que lo tenga es rotunda, merece la pena, sin dudarlo. Y merece la pena pues es una técnica muy fácil de llevar a cabo y el riesgo que supone es elevado, máxime teniendo en cuenta la libre venta de este tipo de llaves para realizar el bumping y la destreza que muchos ladrones han adquirido (también los hay de más patosos y estos suelen caer rápido pues de no ejecutarse adecuadamente la técnica del bumping resulta muy ruidosa).

Por todo lo anterior cambiar la cerradura resulta recomendable en todos los casos, y en todos los casos es en todos los casos, también en las casas donde no se pueden encontrar grandes cosas de valor.

Qué cerradura antibumping adquirir?

Llegados a la conclusión de que sí resulta absolutamente necesario cambiar una cerradura que no tenga sistema de protección por una que sí lo tenga, habrá llegado el momento de plantearse en el modelo concreto a comprar.

La primera máxima para escoger un determinado modelo es que la elección nunca debería depender únicamente del precio. El precio debe ser una variable para considerar, por supuesto, pero comprar el más barato simplemente porque resulta el más barato es algo que resulta absolutamente desaconsejable.

El barato puede salir caro y cuando se trata de elementos relacionados con la seguridad puede salir muy caro, incluso puede costar la vida, por eso siempre es mejor comprar modelos sólidos y seguros que arriesgarse con ofertas excesivamente económicas o con marcas o tiendas de dudosa reputación, ya que instalar una de estas cerraduras malas en la práctica puede ser como no instalar nada.

Así, un buen modelo de cerradura que incorpore protección antibumping también vendrá preparada con sistema anti-ganzúa y con sistema anti palanca. Por supuesto una buena cerradura antibumping tal como se llamaba será de una buena marca y estará realizada con todas las garantías que se requieren.

Finalmente indicar como consideraciones importantes para aumentar aún más la seguridad del hogar es que una vez instalada la cerradura siempre tenemos que intentar cerrada la misma, aunque estemos dentro del hogar para evitar que puedan entrar fácilmente a robar. Esto es muy importante y muchas personas y familias no parecen tenerlo en suficiente consideración.

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas).

Puedes obtener más información y configurar tus preferencias AQUÍ.

Privacy Settings saved!
Configuración de privacidad

Cuando visita cualquier sitio web, puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Controle sus Servicios de cookies personales aquí.

Estas cookies son necesarias para que la web funcione y no se pueden desactivar de nuestro sistema.

Para utilizar esta web utilizamos las siguientes cookies técnicas necesarias
  • CONSENT
  • PHPSESSID
  • inbound_referral_site
  • lead_session
  • wp_lead_uid

Decline all Services
Accept all Services
×
Skip to content