Què són els espiells digitals?

Tal com ja s’ha vingut esmentant en aquest mateix article un espiell digital és aquella espiell que permet visualitzar que succeeix a l’altra banda de l’espiell sense haver de acostar l’ull directament la porta per visualitzar a través de l’espiell.

Una de les principals avantatges d’aquest tipus de espiells digitals és que evita que qui es troba a l’altre costat de la porta pugui saber si s’està mirant a través de l’espiell o bé si no s’està fent.

En els espiells tradicionals és relativament fàcil (en molts casos molt fàcil i segons com es planifiqui no tant, però possible ho és sempre) saber si s’està mirant a través d’ella o no pel nivell de llum que es desprèn a l’altre costat de l’espiell, això no succeeix en l’espiell digital.

L’anterior resulta molt útil ja que evitarà ser descobert mentre es mira, alhora que evitarà donar la certesa a qui truca a la porta de saber si ens trobem dins de la llar, l’oficina o el lloc que sigui o bé si no ens trobem en la llar i no hi ha ningú.

Una altra de les grans avantatges de les espiells digitals és que molts dels models que actualment es troben a la venda en el mercat, fins i tot tenen l’opció de poder gravar el que ha passat després de la porta a unes hores o minuts determinats, són capaços de gravar el que succeeix darrere de la porta i gravar les cares de qui està trucant.

Òbviament la diversitat de models existents també permet escollir espiells digitals que es diferenciïn entre si per una altra gran quantitat de variables. Per exemple, segons el model de l’espiell digital en qüestió l’angle de visió podrà ser un o altre, la qualitat d’imatge pot ser molt dolenta o podrà ser en alta definició, podrà tenir visió nocturna o no tenir-la, en definitiva, segons el tipus de espiell digital podrà tenir un determinat nombre de prestacions o unes altres.

Passos per instal·lar un espiell digital

La primera de les instruccions que s’han de donar per instal·lar un espiell és amb relació al pas previ a la seva instal·lació, és el pas de la compra i preparació de la mateixa. Quan es compra un espiell és molt importància assegurar-se que la caixa està tancada, que no ha estat utilitzada i que ve amb totes les peces, tutorials i elements que a la caixa hagin d’aparèixer.

En realitat, quan es va a comprar un espiell digital s’acudeix a comprar un complet kit que ha de permetre tot el muntatge. També cal esmentar que no tots els kits són iguals ja que depenent de l’espiell digital concreta tant el model com a tipus d’elements que van inclosos dins el kit podran ser de mides diferents, colors diferents, etc.

Una vegada que ja s’ha adquirit l’espiell digital desitjada arriba el moment de posar-se mans a l’obra i procedir a la instal·lació de l’espiell a la porta que correspongui.

El primer pas serà desmuntar l’espiell preexistent a la porta. De no saber com fer-ho no cal preocupar-se, ja que la majoria de kits de espiells digitals porten al seu interior una eina que permet desmuntar els espiells prèviament existents a la porta amb total facilitat.

En el cas que el kit que s’hagi comprat no inclogui aquesta eina d’extracció de espiells sempre pot comprar-se de forma independent o ni això, es pot treure l’espiell vella amb un tornavís pla. En aquest cas s’haurà de ser molt acurat, treballar lentament i sempre tenint en ment la necessitat de no danyar de cap manera la porta, per exemple, s’ha d’evitar generar-cap tipus de esgarrapada o rascada.

Una vegada que l’espiell vella ha estat alliberada de la seva enganxament la persona que l’estigui desmuntant (o entre dues persones) s’haurà de subjectar pel costat extern de la porta la peça de l’espiell mentre es va descargolant l’altra part fins que les mateixes quedin soltes per complet i puguin treure de la porta.

Arribats a aquest punt s’haurà de començar a muntar la nova espiell digital. El primer pas serà fer passar de banda a banda de la porta l’element d’imatge de l’espiell digital per després integrar bé la resta de la carcassa de l’espiell a la porta, per a això s’haurà de posar especial atenció al gruix de la porta per que la mateixa quedi ben adaptada.

Un cop l’espiell quedi ben subjecta a la porta, no sobresurti ni passi res estrany tan sols quedarà activar el monitor d’visualitzat. Per a això hauràs inserir les bateries que el mateix porti i ja està. A partir d’aquest punt dependrà del model en qüestió si porta una peça d’ancoratge perquè obligatòriament s’enganxi a la porta, si es pot traslladar per tota la llar o el que sigui.

Tots els passos anteriors acostumen a venir profusament detallats en els manuals d’instruccions. Fins i tot en el cas que això no sigui així, moltes vegades amb una mica de traça i estirant una mica d’intuïció pot instal·lar-se sense problemes, si aquest no és el cas sempre es podrà trucar a un professional que ha de resoldre l’assumpte ràpidament.

No s’ha d’oblidar de comprovar un cop finalitzada la instal·lació, i després periòdicament, el bon funcionament del sistema i que les bateries segueixen tenint càrrega, no fos cas que un dia en el moment que més es necessiti l’espiell digital no funcionés correctament o estigués desactivada.