Podem evitar els embussos en els panys?

El primer punt clau a esmentar és que tota pany, tota, qualsevol, sigui aquest del tipus que sigui, és susceptible d’encallar. Totes els panys són susceptibles de embussar i les que s’utilitzen poc encara molt més.

Així, per exemple, serà molt més fàcil que s’encalli un pany d’una segona residència que es pot tenir a la qual es va unes poques vegades a l’any, que no que s’encalli un pany de l’habitatge principal que està utilitzant-se diàriament.

L’anterior podria semblar contradictori, pes una lògica primària pogués fer-nos pensar que a major nivell d’ús, major nivell de desgast i en conseqüència major risc d’estalvi i que a menor ús, menor nivell de desgast i menor risc d’embús, però la realitat és ben diferent. La realitat és tan diferent que és just tot el contrari: l’ús continuat dels panys podrà fer que les mateixes es vagin desgastant òbviament, però les manté actives i amb menys risc que s’embussin.

Lubricar les claus i panys

Hi ha diferents tècniques, formes i maneres de protegir als panys contra els embussos. Una d’elles és la utilització de greixos específiques per engreixar les mateixes.

El greixatge de panys resulta especialment útil i necessària just en aquell moment en el qual es comprova que la mateixa comença a donar algun símptoma que pot portar a pensar que és a prop de embussar.

Òbviament això no sempre es pot saber, però si es comprova que el pany no va tan “fina” com habitualment, potser és que ha arribat el moment de posar oli tant el pany com les claus de la mateixa.

Cal destacar l’anterior doncs de la mateixa manera que engreixar els panys quan les mateixes donen símptomes de necessitar-és indispensable, també és important assenyalar que un excés de greixatge tampoc serà bo per a la porta. Així, tan dolent pot ser no engreixar mai la porta, com engreixar la mateixa obsessivament i fer-ho d’una forma massa recurrent i seguida.

Per engreixar un pany no es requereix ni de bon tros tenir uns coneixements res elevats de serralleria, ni res per l’estil. En realitat, per engreixar un pany no es requereix de cap coneixement ni habilitat específica.

El procés de greixatge d’un pany comença agafant un pinzell i untant el mateix amb una mica d’oli específic per greixar portes. És important que es faci una aplicació precisa d’aquest oli en les zones de contacte del pany.

Després, un cop ja s’ha untat el pinzell amb l’oli i amb aquest s’han pinzellat les zones de contacte del pany l’única cosa que quedarà per fer és posar la clau dins del pany i fer-la girar uns comptes vegades per a l’oli penetri en tota pany i s’expandeixi per totes les zones on el mateix hagi de expandir-se, assentar-se i actuar.

Hi ha algunes persones que no els agrada utilitzar olis com a mètode d’engreixat per si els mateixos embruten o per altres motius, per a aquestes persones ha altres productes de greixatge, com ara alguns aerosols. Ara bé, abans de comprar qualsevol producte sempre un ha de consultar a un professional o informar-se adequadament ja que de ser un mal producte i del que es tracta és protegir el pany no aconseguir l’efecte contrari o danyar la porta en general.

La tècnica del greixat és una tècnica (com totes temporal), és a dir, no es tracta d’engreixar una única vegada en la vida i punt. El greixatge d’un pany s’ha de fer sempre que es comenci a notar que la mateixa no funciona tot el suau i finament que hauria. Si es posa atenció en això, un pany pot durar molts anys, fins i tot dècades.

L’ús de parafina

Una altra de les tècniques per a mantenir en bona forma als panys és la utilització de parafina. Per utilitzar aquesta tècnica es requerirà disposar de dos elements bàsics: parafina i aigua calenta.

El primer pas és submergir la clau del pany en un conte farcit d’aigua calenta per a immediatament treure-ho i fer el mateix amb la clau llavors amb la parafina però només en la part de contacte de la clau i del pany. Dit d’una altra manera, no s’ha de posar parafina a tota la clau, sinó a la part que després quan s’introdueixi en el pany mantindrà el contacte amb la mateixa.

Un cop la clau conté la parafina serà el moment d’introduir aquesta clau dins del pany. En aquest cas serà el pany la que farà de gran element lubricador del conjunt del pany gràcies al molt alguna cosa poder de lubricació que té la parafina.

Als pocs instants d’haver introduït la clau amb parafina al pany podrà comprovar com hi ha una millora immediata en el bon funcionament del pany, a l’mateixa tornarà a funcionar amb suavitat i si existien indicis d’embussos el més segur és que els mateixos desapareguin , i si no desapareixen potser llavors sigui qüestió de mirar si hi ha altres problemes al pany doncs és molt estrany que després de l’aplicació de la parafina pany no recuperi el seu bon funcionament normal.

És més, gràcies a l’alt potencial de lubricat de la parafina, aquest element serveix ja no tan sols per aplicar mesures preventives contra l’embús, el mateix és en ocasions -per si mateix- capaç de solucionar greus problemes d’embussos. I tot això gràcies a l’altíssim poder de lubricat de la parafina.

L’ús de les mines del llapis

Un remei de caràcter casolà però que resulta bastant eficaç per als supòsits d’embussos poc importants és el de les mines de llapis.

Encara que pugui semblar sorprenent les mines de llapis tenen un bon poder lubricant (en part per això tenen aquest tacte sedós i es desplacen suaument fluint còmodament quan s’escriu sobre un paper) i per això tenen la capacitat de tractar embussos de panys, però cal reiterar que això és així sempre que els mateixos no siguin embussos importants.

L’aplicació del sistema és ben senzilla: només cal qualsevol un llapis qualsevol (entenent que millor de punta gruixuda i no els més fins de 0’5 mm, especialment per la seva resistència) i ha de fregar-se el mateix per la clau del pany , concretament per la part dentada de la clau.

Una vegada que la mina de llapis de ha aposentat sobre de la clau tan sols serà necessari introduir la mateixa al pany i donar-li algunes voltes.

Retirar el pany de la porta

La solució de treure el pany sens dubte no és una solució gens recomanable per a aquelles portes d’accés a l’habitatge ni res per l’estil ni és utilitzada per moltes persones, però és una manera que algunes persones apliquen entenent allò que “mort el gos , morta la ràbia “.

Dit d’una altra manera, l’anterior, aquestes persones pensen que de no existir pany que es pugui embussar, segur que no hi haurà res a desencallar. Òbviament tècnicament la màxima és certa, però els resultats poden ser nefastos i la inseguretat màxima.

Mesura absolutament desaconsellada, excepte en aquells supòsits on el que es troba a l’altre costat de la importa no import molt si està protegit o no i vulgui treure el pany per evitar problemes amb la mateixa.

Apedaçar el pany amb un manyà

Per a moltes persones trucar a un manyà és l’última opció a la qual recórrer pel cost econòmic que els suposa, però sens dubte és la solució més eficaç i en moltes ocasions l’única realment possible.

Hi embussos de panys que no poden ser solucionats per altres mitjans que no siguin mitjançant l’actuació d’un manyà professional que posi solució fàcil i ràpida a l’assumpte.

Arribat el cas d’haver de trucar a un manyà és important primer sol·licitar-li un pressupost del cost que suposarà, normalment si es tracta només de desencallar el pany l’import no sol ser molt elevat. En el cas d’un pany potser el manyà et recomani canviar-la doncs et pugui sortir més rendible fer-ho que no fer-ho. Això ho haurà de dir cada persona segons cada cas en particular.