No només a instal·lar panys es dediquen els serrallers. L’àrea de la serralleria arriba a augmentar la qualitat de vida de les persones i a mantenir la tranquil·litat necessària de només saber que els seus béns estan protegits, a casa, en els seus negocis o en qualsevol tipus d’establiment on els professionals hagin posat els seus bons serveis.

La seguretat no només s’imposa col·locant alguna serralleria a les portes o finestres. La seguretat s’aconsegueix per mitjà d’una visualització dels punts febles de les estructures físiques, per així imposar la serralleria correcta segons les necessitats dels usuaris.

Un pany no és un objecte aïllat en una porta, aquesta ha de combinar i encaixar amb la resta de les peces de serralleria del lloc, perquè funcioni el sistema de seguretat com un tot i no en forma independent, ja que aquestes individualitat s’aprofiten els vàndals per realitzar la intrusió.

serralleria forense

A més dels serveis de serralleria comuns que cada un de nosaltres hem necessitats alguna vegada per una clau trencada o un pany danyada, els serrallers també realitzen treballs especialitzats com el treball d’un forense, que només ha de ser executat per professionals.

No tots els serrallers efectuen aquests treballs, és per això que s’han de comptar només amb els millors del mercat. Malgrat que aquests oficis generalment els sol·licita l’estat o les institucions interessades per aclarir certes circumstàncies, és important saber que comptes amb gent de sencera confiança de ser necessari.

El interessant ofici dels serrallers forenses en esbrinar els mètodes de robatoris, el tipus d’instruments, materials i eines usades, els horaris que es van executar els atacs, el nivell de violència i fins si és possible evitar pròxims atacs per col·locar a les víctimes en resguards i els seus béns.

obertura judicial

En el cas que sigui necessari els professionals de la serralleria, han de gestionar i conèixer molt bé els estatuts de les lleis per saber en cas procedir a una obertura si la situació és una mica dubtosa de la legalització.

Quan algú fa una crida a un manyà per una obertura, les coses no són tan senzilles, perquè per la seva experiència sap que hi ha situacions en què s’ha de moure sobre la legalitat absoluta.

Es pot sol·licitar una obertura judicial amb una ordre i per a això el manyà ha d’estar conscient de la situació legal i si vol participar o no pel bé de les parts. Només els professionals poden oferir aquesta confiança als seus clients que les coses es fan correctament.

tancaments electrònics

Una cosa mes que ara poden realitzar els serrallers actuals és poder intervenir en l’obertura o tancament d’un pany tradicional, mecànica o electrònica. No hi ha d’haver cap dubte que es poden comptar amb serveis de qualitat amb o manyà que fa servir coneixements tècnics sobre els nous productes de seguretat.

Només els professionals poden abastar les necessitats que els serrallers antics abastaven, mes aportar les solucions per a cobrir les expectatives que es necessiten per mantenir un nivell de seguretat i protecció actualment.

No sólo a instalar cerraduras se dedican los cerrajeros. El área de la cerrajería llega a aumentar la calidad de vida de las personas ya mantener la tranquilidad necesaria de sólo saber que sus bienes están protegidos, en casa, en sus negocios o en cualquier tipo de establecimiento donde los profesionales hayan puesto sus buenos servicios.

La seguridad no sólo se impone colocando alguna cerrajería en las puertas o ventanas. La seguridad se consigue por medio de una visualización de los puntos débiles de las estructuras físicas, para así imponer la cerrajería correcta según las necesidades de los usuarios.

Una cerradura no es un objeto aislado en una puerta, ésta debe combinar y encajar con el resto de las piezas de cerrajería del lugar, para que funcione el sistema de seguridad como un todo y no en forma independiente, ya que estas individualidad aprovechan los vándalos para realizar la intrusión.

cerrajería forense

Además de los servicios de cerrajería comunes que cada uno de nosotros hemos necesidades alguna vez por una llave rota o una cerradura dañada, los cerrajeros también realizan trabajos especializados como el trabajo de un forense, que sólo debe ser ejecutado por profesionales.

No todos los cerrajeros efectúan estos trabajos, es por eso que se deben contar sólo con los mejores del mercado. A pesar de que estos oficios generalmente los solicita el estado o las instituciones interesadas para aclarar ciertas circunstancias, es importante saber que cuentas con gente de entera confianza de ser necesario.

El interesante oficio de los cerrajeros forenses en averiguar los métodos de robos, el tipo de instrumentos, materiales y herramientas usadas, los horarios que se ejecutaron los ataques, el nivel de violencia y hasta si es posible evitar próximos ataques para colocar a las víctimas en resguardos y sus bienes.

apertura judicial

En caso de que sea necesario los profesionales de la cerrajería, deben gestionar y conocer muy bien los estatutos de las leyes para saber en caso proceder a una apertura si la situación es un poco dudosa de la legalización.

Cuando alguien llama a un cerrajero para una apertura, las cosas no son tan sencillas, porque por su experiencia sabe que hay situaciones en que debe moverse sobre la legalidad absoluta.

Se puede solicitar una apertura judicial con una orden y para ello el cerrajero debe estar consciente de la situación legal y si quiere participar o no por el bien de las partes. Sólo los profesionales pueden ofrecer esta confianza a sus clientes que las cosas se hacen correctamente.

cierres electrónicos

Algo mas que ahora pueden realizar cerrajeros actuales es poder intervenir en la apertura o cierre de una cerradura tradicional, mecánica o electrónica. No debe haber ninguna duda de que se pueden contar con servicios de calidad con o cerrajero que utiliza conocimientos técnicos sobre los nuevos productos de seguridad.

Sólo los profesionales pueden abarcar las necesidades que los cerrajeros antiguos abarcaban, mes aportar las soluciones para cubrir las expectativas que se necesitan para mantener un nivel de seguridad y protección actualmente.

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas).

Puedes obtener más información y configurar tus preferencias AQUÍ.

Privacy Settings saved!
Configuración de privacidad

Cuando visita cualquier sitio web, puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Controle sus Servicios de cookies personales aquí.

Estas cookies son necesarias para que la web funcione y no se pueden desactivar de nuestro sistema.

Para utilizar esta web utilizamos las siguientes cookies técnicas necesarias
  • CONSENT
  • PHPSESSID
  • inbound_referral_site
  • lead_session
  • wp_lead_uid

Decline all Services
Accept all Services
×
Skip to content