‘escut de protecció del cilindre és un dels elements més importants en la seguretat del nostre habitatge o local comercial.

La funció principal és protegir el cilindre dels atacs externs, així com dissuadir l’atacant. EviEscudo protectorta els assalts amb el sistema “bumping” (consistent en colpejar una clau manipulada que s’introdueix en el cilindre) ja que com que no es veu ni la marca ni el model del cilindre, l’assaltant ha d’emprar més temps en el seu intent. Evita també l’atac mitjançant l’extracció, trepat o trencament del cilindre, ja que el cobreix i protegeix completament.

Cal distingir entre un simple embellidor i un escut més o menys resistent i eficaç. I dins d’aquests últims, els que es veu el cilindre i els que ho tapen per complet. Els embellidors són només això: embellidors, i no tenen cap funció de seguretat.

Actualment, totes les empreses fabricants de sistemes de seguretat per a portes, donen prioritat a l’escut protector, innovant en sistemes i sempre amb la premissa que no es vegi el cilindre. Utilitzen materials d’alta resistència com l’acer carbonitrurado endurit i aliatges especials combinades amb pasta de cemento.Puerta amb escut del cilindre

Atenent a la norma general sobre seguretat de les nostres vivendes i locals comercials, és importantíssim instal·lar un complet equip en el qual el conjunt d’elements multipliqui la funció individual: porta, pany, cilindre, escut, frontisses, espiell i el més important: tancar sempre amb clau i no obrir a ningú que no esperem rebre.