Les persianes són un element indispensable per a la seguretat de les nostres vivendes i locals comercials, ja que són la primera barrera davant de possibles intrusos. Per això hem d’estar segurs que estan ben instal·lades i compleixen correctament la seva funció.

També contribueixen a l’estalvi energètic, ja que a l’estiu evitem que entri el sol en els moments més càlids del dia i les obrim al vespre i de matinada per refrescar la casa, quan la temperatura és més baixa. En canvi, a l’hivern eviten que s’escapi la calor que hem generat dins de l’habitatge i així estalviem energia.

Tenim la possibilitat de motoritzar les persianes Persianes i mosquiterascon un senzill mecanisme que acoblarem a l’eix, i amb un comandament podrem pujar-i baixar-les sense cap esforç. Aquest sistema és molt recomanable per a grans persianes de saló o de portes balconeres.

Una altra de les funcions de les persianes és que poden considerar-se un element més en la decoració de la casa, amb les seves diverses formes i colors. Eviten també l’entrada directa del sol perquè els rajos no facin malbé el mobiliari i els ornaments.

Un complement de les finestres i persianes són les mosquiteres. Aquestes ens mantenen fora de perill de tota mena d’insectes com mosques, mosquits, vespes, escarabats, etc. Al mateix temps que mantenim les finestres obertes per airejar