Les finestres d’alumini tipus abatibles han estat, des dels orígens, el tipus de finestra més usada en la construcció d’edificis. En el transcurs del temps han aparegut una infinitat de variants que cobrien una sèrie de necessitats específiques com ara corredisses, minimalistes, murs cortina i un gran ventall de solucions constructives, però les finestres abatibles segueixen estant al podi i no sembla que vulguin baixar.

Els motius són obvis ja que les finestres d’alumini abatibles ofereixen una sèrie de característiques que les fan idònies tant per al seu muntatge com per al compliment dels requisits que demanen els edificis. Podem destacar:

Facilitat de muntatge, a causa de l’estandardització en els seus processos de mecanitzat i components com ara esquadres i juntes.
Economicitat, relacionat amb l’anterior punt. L’estandardització porta a una millora constant dels costos de producció.
Manteniment ja que permeten ser netejades o reparades tant per la part exterior com per la part interior des de l’interior de l’habitatge.
Ofereixen diversos tipus de tancaments sense haver de modificar la finestra, com ara batent o oscil·lobatent que permeten adaptar-se al espai disponible dins de l’estada.
Aïllament acústic ja que el seu tancament hermètic atenua el soroll exterior de forma considerable.
Reciclabilitat. La finestra abatible d’alumini no només ofereix resistència a les més adverses condicions mediambientals sinó que a més ofereix una reciclabilitat infinita.
Aïllament tèrmic. Les finestres abatibles amb poliamides 6.6 reforçades amb fibra de vidre Technoform doten a la finestra abatible d’alumini d’un aïllament tèrmic que pot adaptar-se a qualsevol zona climàtica.

Durant tot aquest Technoform ha acompanyat en el desenvolupament de les finestres d’alumini abatibles creant una sinergia molt positiva per al sector. El Departament Tècnic de Technoform en col·laboració amb els seus clients ha desembocat en el disseny de noves poliamides més amples i amb cel·les, així com les vistoses poliamides de fulla oculta, que han permès al sector de les finestres d’alumini abatibles posicionar-se com la millor solució a nivell tèrmic.

En efecte, el rang de finestres abatibles és el més gran que pot oferir qualsevol tipologia de finestra: des de les inicials finestres de 45-55 mm fins amples de 75-80 mm, hi ha finestres d’alumini abatibles per a qualsevol necessitat, ja sigui tèrmica, econòmica o normativa.