Avui, Catalunya compta amb 551.706 treballadors i treballadores autònomes.

Des del mes de gener i fins  al mes de juny, en el primer semestre de l’any hi ha hagut 11.319 altes al sistema. Ha estat la xifra més elevada dels últims 18 mesos.

Així mateix, les últimes dades del mes de juliol mostren una destrucció en el RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms) de prop de 4.000 autònoms i autònomes.

Això és degut en part a la temporalitat estacional pel turisme, que directament afecta  les activitats d’hostaleria, bars i comerços principalment.

Aquestes  xifres també,  amaguen l’abús en la precarietat i la contractació fraudulenta de l’anomenat fals autònom. Abusant de la figura de l’autònom i desprotegint-lo en els seus drets. Això també repercuteix en la Tarifa Plana. Es necessiten més mecanismes de control sobre aquesta, ja que les persones han de poder accedir-hi amb garanties viables, no podem permetre que avui encara sigui la joguina de les grans empreses, de plataformes digitals i d’economia col.laborativa, que al final estan fomentant la contractació de falsos autònoms a càrrec de la Tarifa Plana.

Prop del 20% del col.lectiu un cop donat d’alta, no arriba a 11 mesos, i d’aquests un 10,3% al cap de 6 mesos.