Les innovacions tecnològiques s’apoderen poc a poc de cada un dels sectors de la nostra vida. Fa un temps que vam entrar de ple en l’era informàtica i tecnològica i ens persegueix la robòtica, que ja està començant a generar els seus primers passos. Ja remarquem en anteriors articles quina era la història d’aquesta professió, remuntant-se a 4.000 anys enrere en l’Antic Egipte.

Actualment, el món de la serralleria ha canviat radicalment i únicament els que s’han pujat al món de la tecnologia han sobresortit respecte a la competència. Les serrallers del present i el futur més immediat són les digitals. Els panys de portes digitals a través d’instal·lacions noves o reemplaçament de les antigues està obtenint cada vegada més repercussió i s’utilitzen amb un codi. Aquest codi es pot compartir amb les persones que necessiten accedir a segons quins edificis. Es tracta d’un mecanisme ideal per a oficines i llocs comercials.

El pany digital és un altre dels sistemes que està sorgint i ha arribat per quedar-se. Eliminen les claus físiques i permeten que el registre d’entrada i sortida siguin molt fàcils. Així mateix, els codis de bloqueig es poden canviar segons les necessitats.

Sensors d’empremta dactilar, l’últim en seguretat

Una altra de les novetats són els sensors d’empremtes dactilar, que funcionen en identificar una empremta dactilar aprovada prèviament mitjançant un coixinet sensorial. Només cal col·locar el dit índex en aquesta coixinet i esperar un parell de segons a que s’aprovi per poder accedir.

Els panys electromagnètiques també tenen una important repercussió. Es tracta de tancaments que es fan servir en oficines o laboratoris mèdics on una porta s’obre un cop s’ha premut un determinat botó. Si parlem de tecnologia a les portes, hem de posar l’accent en les smartlocks, amb les quals podem desbloquejar una porta mitjançant un telèfon intel·ligent.

Com es pot observar, la tecnologia ha assegut les seves bases en el món de la serralleria i cal adaptar-s’hi. Segurament ens seguirà sorprenent oferint noves funcionalitats i mecanismes que permetin fer la vida més senzilla al usuaris. Només cal prestar atenció a les noves notícies per seguir viatjant al tren de la innovació tecnològica.