DEUTES AJORNABLES, I NO AJORNABLES, DE L’AUTÒNOM

Al llarg de la vida d’un negoci possibles múltiples circumstàncies per les quals un autònom no pugui fer front als seus deutes.

Controlar el nivell d’endeutament és fonamental per a la supervivència d’una empresa. Per això, has d’intentar no incórrer en problemes financers, però, som conscients que hi ha moments en què són inevitables, sobretot, si et trobes amb la temuda morositat.

Has implementar les eines suficients per evitar l’endeutament, però arribat el moment no desaprofitis l’oportunitat d’usar a l’Administració com un finançador extern extra.

Seguretat social i Hisenda et permeten ajornar el pagament de les teves deutes per fer-te més suportable el “mal tràngol”.

Expliquem en quins casos si i en quines no podràs recórrer a aquesta mesura, i les conseqüències que es deriven de la mateixa.

Deutes ajornables de l’autònom amb la Seguretat Social
Podràs sol·licitar l’ajornament del deute contret amb la Seguretat Social en dos moments:

Quan s’inicia el període de recaptació voluntària.
Quan el deute entri via executiva.
En el segon dels casos es notifica mitjançant provisió de constrenyiment i es concedeix un termini de 15 dies per abonar el que deu o sol·licitar, si escau, l’ajornament.

Pots ajornar qualsevol deute amb la Seguretat Social (quotes, recursos de  a quotes o recàrrecs sobre els anteriors). Però hi ha dos tipus que són inajornables:

Quotes que es paguen per donar cobertura als accidents de treball i les malalties professionals.
Si ets empresari i tens treballadors a càrrec, l’anomenada ‘quota obrera’. És a dir, el percentatge que correspon pagar al treballador per compte aliè i de l’ingrés és responsable l’empresari.
La conseqüència directa i primera de l’ajornament per part de la Seguretat Social és que al deutor se li se’l considera al corrent de pagament de les seves obligacions.

Una circumstància vital per poder optar a un contracte amb l’administració, per exemple, o demanar un préstec a un banc.

La segona és que paralitza el procés executori del deute.

A tenir en compte per ajornar deutes amb la Seguretat Social
L’ajornament, juntament amb tots els seus costos (recàrrecs, interessos i costes) s’ha d’assegurar mitjançant garantia suficient excepte:

Quan el total del deute ajornable sigui igual o inferior a 30.000 €.
Quan el teu deute se situï entre 30.000 i 90.000 euros i s’acordi l’ingrés d’un terç abans de 10 dies i la resta en els dos anys següents.
A partir dels 30.000 euros necessitaràs la constitució de garanties. És a dir, et serà exigit un aval solidari formalitzat per entitats financeres o altres mitjans com la hipoteca immobiliària o mobiliària, o una fiança personal.

L’ajornament es pot concedir per un termini no superior a 5 anys. De totes maneres, en el moment en què es concedeix, s’informa dels quadres d’amortització als quals has atenir-te.

Això sí, sempre podràs liquidar anticipadament.

No oblidis que l’ajornament comporta els interessos de demora vigents en el moment de sol·licitar-ho. Una xifra que queda marcada en els pressupostos generals de l’Estat i que per aquest any s’eleva al 3,75% de l’import del deute.

Com sol·licitar l’ajornament de deute amb la Seguretat Social
Pots sol·licitar l’ajornament a la seu de la Seguretat Social a la província en què tinguis autoritzada el compte de cotització o, si no, en la qual tinguis teu domicili.

També pots presentar-lo via telemàtica a la seu electrònica de la Seguretat Social fent ús de la teva signatura electrònica.

Necessitaràs per a la seva tramitació:

El model de sol·licitud.
Un document de reconeixement del deute.
L’escrit on s’especifica la liquidació del deute inajornable, que s’haurà de pagar abans que es concedeixi l’ajornament.
I un document on quedi constància del deute que es pretén posposar.
I molt de compte perquè si incompleixes amb algun dels terminis de l’ajornament, el procediment de constrenyiment continuarà sense més tràmits.

Deutes ajornables de l’autònom amb Hisenda

També, hi ha determinades deutes contrets amb Hisenda que, están en període voluntari o en període executiu, podrán ajornar-se o fraccionar-se.

Entre les incloses en aquesta possibilitat:

Pagaments fraccionats de l’IRPF per a empresaris o professionals en estimació directa o objectiva. Parlem dels Models 130 i 131.
Fraccionament en dos terminis de la declaració anual de l’IRPF: fins al 30 de juny un i fins al 5 de novembre el segon. O, també pots optar per sol·licitar l’ajornament del total del deute.
I, es pot sol·licitar l’ajornament de la quantia resultant de la declaració anual de l’Impost de Societats, Model 200.
Ull! Perquè Hisenda exclou d’aquesta possibilitat:

Deutes inajornables.

Els deutes del retenidor o obligat a realitzar ingressos a compte (Models 111, 115 i 123).
Els pagaments fraccionats a compte de l’Impost sobre Societats (Model 202).
Les derivades de l’execució de resolucions fermes desestimatòries suspeses durant les reclamacions o recursos.
Igual que en el cas de la Seguretat Social podràs fer-ho sense aval en aquells deutes que siguin inferiors a 30.000 euros.

A partir d’aquesta xifra cal disposar d’aval bancari, assegurança de caució o garantia hipotecària.

Procediment per ajornar els deutes amb Hisenda
Pots sol·licitar l’ajornament de deute de forma presencial a les oficines de l’Agència Tributària o per via telemàtica a través de la seva seu electrònica fent ús de la teva signatura digital.

Serà necessari presentar una sol·licitud per a cada impost pendent de deute, on especificaràs l’import de la mateixa i marcaràs una proposta de calendari de pagament.

La periodicitat d’aquests terminis ha de ser mensual i no inferior a 30 euros.

És important aportar, juntament amb la sol·licitud, quan et sigui requerida, certa de documentació. Parlem de factures impagades (provocadores del deute que arrossega) o aquella altra informació que demostri davant l’organisme públic que podràs fer front al deute contret.

No oblidis que l’ajornament suposarà, com en el cas de la Seguretat Social, el pagament d’interessos de demora del 3,75%.

Com et deia aquesta és una bona fórmula per tenir en compte a l’hora d’evitar l’endeutament del teu negoci, així que no la rebutgis sense planteártela.

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas).

Puedes obtener más información y configurar tus preferencias AQUÍ.

Privacy Settings saved!
Configuración de privacidad

Cuando visita cualquier sitio web, puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Controle sus Servicios de cookies personales aquí.

Estas cookies son necesarias para que la web funcione y no se pueden desactivar de nuestro sistema.

Para utilizar esta web utilizamos las siguientes cookies técnicas necesarias
  • CONSENT
  • PHPSESSID
  • inbound_referral_site
  • lead_session
  • wp_lead_uid

Decline all Services
Accept all Services
×
Skip to content