Us informem de la publicació al BOPB (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona), del 28 de setembre de 2018, del conveni col·lectiu del comerç del metall de la província de Barcelona, amb vigència fins el 31 de Desembre de 2019.

El podreu trobar en aquest  adjunt al final de la notícia.

c.c._comerc_del_metall_de_la_provincia_de_barcelona_2018-2019.pdf