Posem a la vostra disposició un nou material sobre estalvi i eficiència energètica. Es tracta d’unes fitxes molt visuals i entenedores que expliquen com aplicar millores al vostre negoci.

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/node/10951