En línia amb el seu compromís amb les persones en risc d’exclusió, el Gremi de Serrallers de Catalunya ha signat un conveni de col·laboració amb el programa Incorpora. Aquest acord, pel qual el Gremi de Serrallers de Catalunya s’adhereix a la iniciativa d’inserció sociolaboral de l’Obra Social ”la Caixa”, posa de manifest el compromís del Gremi amb els col·lectius més vulnerables.

En la signatura del conveni hi van participar Marc Simón, sost director general de la Fundació Bancaria “la Caixa”; Jesús González González, president del Gremi de Serrallers de Catalunya, i Ignacio Carlos Parody Núñez, president de la Fundació Privada Trinijove, entitat coordinadora del Grup Incorpora Barcelona.

Una aliança en pro de la inserció laboral que beneficia tothom

Per mitjà d’aquest acord, el Gremi de Serrallers de Catalunya es compromet a informar el programa Incorpora de les diferents vacants que estiguin disponibles a la seva plantilla, com també de la descripció de cadascuna i les condicions de contractació.

Per la seva banda, Incorpora s’encarregarà d’oferir assessorament en matèria de contractació, a més de fer un seguiment personalitzat de cada inserció laboral des del primer moment en què es produeixi.

Amb això, tant el Gremi com el programa aconseguiran, d’una banda, impulsar la inserció sociolaboral de les persones en risc d’exclusió i, de l’altra, trobar els candidats idonis per passar a formar part de l’equip del Gremi de Serrallers de Catalunya.

Sens dubte, per mitjà d’aquest acord s’estableixen vincles de col·laboració entre el Gremi i el programa Incorpora que permetrà millorar la responsabilitat social corporativa de la companyia, a l’hora que es fomenta l’ocupabilitat de persones amb especials dificultats per accedir al mercat laboral.