Us informem sobre les bases i tipus de cotització a la seguretat social d’aquest any 2019

Adjuntem el link del calendari fiscal de hisenda:

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/Inicio/Ayuda/Manuales__Folletos_y_Videos/Folletos_informativos/Calendario_del_contribuyente/Calendario_del_contribuyente_2019_HTML/_Calendario_/_Calendario_.shtml