Contracta joves programadors en Frontend durant 1 any o de forma indefinida abans de l’1 de setembre i rep fins a 5.400€ de subvenció

Tens pensat incorporar nous programadors/es a la teva empresa? PIMEC, en col·laboració amb els centres formatius BIT ACADEMY i UBIQUM, i el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), t’ofereix aquest Programa.

Programa el Teu Futur

Quins avantatges té contractar un/a jove a través del programa?

1. Disposar de candidats amb formació professional qualificada per al lloc de treball de forma gratuïta

2. Acompanyament als joves per a la correcta adaptació al lloc de treball.

3. Accés a una subvenció corresponent al Salari Mínim Interprofessional del 2019 (900€ per la jornada completa). La quantia serà proporcional al temps treballat.

4. Assessorament i gestió tècnica gratuïtes en la sol·licitud i justificació de l’ajut.

Característiques del programa:

1. Formalitzar un contracte laboral d’un any*

2. Jornada laboral a temps complet o parcial, però no inferior al 50% de la jornada ordinària de l’empresa.

*En cas de contractes temporals amb durada inferior i de mínim 6 mesos, no se sol·licitarà l’ajut econòmic.

Requisits principals per sol·licitar l’ajut econòmic:

1. L’empresa o persona autònoma contractant ha d’estar ubicada preferentment a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

2. No haver acomiadat una persona treballadora del mateix perfil o categoria professional, qualificat d’improcedent o nul per l’òrgan judicial, ni haver fet cap acomiadament col·lectiu, en els 3 mesos anteriors a la contractació.

3. S’ha de garantir el manteniment de l’ocupació neta per evitar l’efecte substitució.

4. Estar en compliment de la normativa legal vigent que afecti l’empresa