Vacances Gremi

Us informem que el Gremi romandrà tancat del 5 al 25 d’Agost. Us desitjem molt bones...

Calendari oficial de festes laborals per a l’any 2020

’any 2020 inclourà 12 festes d’àmbit català, a les quals els ajuntaments podran afegir-hi dues festes locals. Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2020 les següents: Dimecres 1 de gener (Cap d’any)Dilluns 6 de gener (Reis)Divendres 10 d’abril (Divendres...

DIETES I DESPESES DE VIATGE

Assignacions per a despeses de locomoció S’exceptuen de gravamen les quantitats destinades per l’empresa a compensar les despeses de locomoció del empleat o treballador que es desplau fora de la fàbrica, taller, oficina, o centre de treball, per realitzar...