DIETES I DESPESES DE VIATGE

Assignacions per a despeses de locomoció S’exceptuen de gravamen les quantitats destinades per l’empresa a compensar les despeses de locomoció del empleat o treballador que es desplau fora de la fàbrica, taller, oficina, o centre de treball, per realitzar...