El dia 12 de juliol es va presentar al BOE el Reglament Delegat (UE) 2019/1188 de la Comissió, de 14 de març de 2019, pel qual es completa el Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell , establint classes de prestacions en relació amb la resistència a les càrregues de vent per a persianes exteriors i tendals. En el citat Reglament s’estableixen classes de prestacions en relació amb la resistència a les càrregues de vent per les persianes exteriors i els tendals, d’acord amb el que disposa l’annex. S’afegeixen tres classes més de prestacions pel que fa a la resistència a les càrregues de vent, a la classificació inclosa en la norma EN 13561. A més, es diferencia l’ús de les classes entre les subfamílies de productes cobertes per aquesta norma, en particular per els tendals de braços plegables, les gelosies exteriors amb el teixit guiat lateralment per rails i els tendals de pèrgola.

El document es pot descarregar en aquest enllaç.