Els serrallers són les persones que s’encarreguen de la reparació i manteniment dels panys, panys de tot tipus d’habitatge, local o vehicle. És una professió que es va ensenyant pas a pas, on els veterans en l’ofici ensenyen als més joves.

Encara que molta gent vaticinava un menor protagonisme, la veritat és que la professió de manyà segueix estant entre les de major demanda. No s’ha d’oblidar que mitjançant panys amb clau se segueixen tancant multitud de cotxes, habitatges i tot tipus de locals.

Bé per perdre les claus o per un robatori, sempre va bé l’ajuda d’un manyà expert.

Això sí, hi ha vegades que aquestes situacions necessiten d’un manyà que acudeixi urgent perquè pot passar que ningú compti amb una còpia i els propietaris no puguin accedir al seu domicili o local.

Finalment, hi ha casos on no és necessària l’actuació del serraller immediatament. És una bona oportunitat de buscar a través del Gremi de Serrallers de Catalunya

Triar un manyà no és una cosa qualsevol, haven’t de ser algú de confiança, ja que no deixa de ser algú a qui s’encarrega la seguretat de la casa o local. Els serrallers que tenen anys d’experiència saben que és necessari tenir clares certes coses abans de fer la contractació d’un manyà.

Sol·licitar opinions a companys, amics i familiars
Una de les primeres actuacions que cal fer és investigar quins professionals del món de la serralleria se situen a la zona en la qual es troba l’habitatge. A Internet hi ha valoracions que van deixant els usuaris.

Els horaris d’obertura i tancament
Un bon manyà és el que és capaç de donar servei a la clientela les 24 hores. Això és fonamental doncs, en ocasions, els usuaris necessiten un manyà immediatament quan es queden fora dels seus domicilis i no poden esperar que el local físic obri al matí.

Analitzar els coneixements i experiència que té el servei de serralleria
Un aspecte a tenir en compte és que no només el preu és important a l’hora de contractar aquest servei. El millor és contractar a què doni més garantia de fer una bona feina.

Les clàssiques adhesius acolorides als fanals o portals que posen “Serraller 24 hores” o “Serraller econòmic” tampoc donen garanties, ni la confiança necessària. Només posen el seu telèfon, de manera que caldrà trucar per saber més d’ells i el més segur és que sigui quan se’ls necessiti, per la qual cosa serà una gairebé segura contractació d’algú desconegut i del qual no es tenen referències.

Eines i materials que utilitzen
La xarxa de xarxes ajuda a que els usuaris puguin fer-se una idea general sobre com treballa un o altre manyà i els materials utilitzats. El serrallers que són realment bons utilitzen materials de bona qualitat i resolen tot problema que pugui produir-se en relació amb els panys

Al final, com en qualsevol altre servei, la qualitat dels professionals es paga i s’ha de valorar com cal. No cal pagar a la babalà, però tampoc escatimar amb la seguretat.

Proximitat
Una cosa en el que no se sol pensar i que realment és important és en la proximitat, ja que el major o menor temps en què es respongui depèn directament del prop que estigui el manyà de l’habitatge a la qual ha de prestar els seus serveis.

Convé que el manyà tingui la seva empresa en el mateix poble o en una barriada prop de la ciutat, ja que així és com va a trigar menys temps a arribar a la zona on es treballa sense que hagi d’estar fent que el client l’esperi fora en carrer, per exemple.

El més aconsellable trucar al Gremi de Serrallers de Catalunya o visitar la pàgina web, www.gremiserrallers.com

Los cerrajeros son las personas que se encargan de la reparación y mantenimiento de las cerraduras, cerraduras de todo tipo de vivienda, local o vehículo. Es una profesión que se enseñando paso a paso, donde los veteranos en el oficio enseñan a los más jóvenes.

Aunque mucha gente vaticinaba un menor protagonismo, lo cierto es que la profesión de cerrajero sigue estando entre las de mayor demanda. No hay que olvidar que mediante cerraduras con llave se siguen cerrando multitud de coches, viviendas y todo tipo de locales.

Bien para perder las llaves o por un robo, siempre va bien la ayuda de un cerrajero experto.

Eso sí, hay veces que estas situaciones necesitan de un cerrajero que acuda urgente porque puede pasar que nadie cuente con una copia y los propietarios no puedan acceder a su domicilio o local.

Finalmente, hay casos donde no es necesaria la actuación del cerrajero inmediatamente. Es una buena oportunidad de buscar a través del Gremi de Serrallers de Catalunya

Elegir un cerrajero no es una cosa cualquiera, have not ser alguien de confianza, ya que no deja de ser alguien a quien se encarga la seguridad de la casa o local. Los cerrajeros que tienen años de experiencia saben que es necesario tener claras ciertas cosas antes de hacer la contratación de un cerrajero.

Solicitar opiniones a compañeros, amigos y familiares
Una de las primeras actuaciones que hay que hacer es investigar qué profesionales del mundo de la cerrajería se sitúan en la zona en la que se encuentra la vivienda. En Internet hay valoraciones que van dejando los usuarios.

Los horarios de apertura y cierre
 Un buen cerrajero es el que es capaz de dar servicio a la clientela las 24 horas. Esto es fundamental pues, en ocasiones, los usuarios necesitan un cerrajero inmediatamente cuando se quedan fuera de sus domicilios y no pueden esperar que el local físico abra la mañana.

Analizar los conocimientos y experiencia que tiene el servicio de cerrajería
Un aspecto a tener en cuenta es que no sólo el precio es importante a la hora de contratar este servicio. Lo mejor es contratar a que dé más garantía de hacer un buen trabajo.

Las clásicas pegatinas coloridas en las farolas o portales que ponen “Cerrajero 24 horas” o “Serraller económico” tampoco dan garantías, ni la confianza necesaria. Sólo ponen su teléfono, por lo que habrá que llamar para saber más de ellos y lo más seguro es que sea cuando se les necesite, por lo que será una casi segura contratación de alguien desconocido y del que no se tienen referencias .

Herramientas y materiales que utilizan
La red de redes ayuda a que los usuarios puedan hacerse una idea general sobre cómo trabaja uno u otro cerrajero y los materiales utilizados. El cerrajeros que son realmente buenos utilizan materiales de buena calidad y resuelve todo problema que pueda producirse en relación con las cerraduras

Al final, como en cualquier otro servicio, la calidad de los profesionales se paga y se debe valorar como es debido. No hay que pagar a lo loco, pero tampoco escatimar con la seguridad.

Proximidad
Algo en lo que no se suele pensar y que realmente es importante es en la proximidad, ya que el mayor o menor tiempo en que se responda depende directamente de lo cerca que esté el cerrajero de la vivienda a la que debe prestar sus servicios.

Conviene que el cerrajero tenga su empresa en el mismo pueblo o en una barriada cerca de la ciudad, ya que así es como va a tardar menos tiempo en llegar a la zona donde se trabaja sin que tenga que estar haciendo que el cliente la ‘espere fuera en la calle, por ejemplo.

Lo más aconsejable llamar al Gremi de Serrallers de Catalunya o visitar la página web, www.gremiserrallers.com

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas).

Puedes obtener más información y configurar tus preferencias AQUÍ.

Privacy Settings saved!
Configuración de privacidad

Cuando visita cualquier sitio web, puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Controle sus Servicios de cookies personales aquí.

Estas cookies son necesarias para que la web funcione y no se pueden desactivar de nuestro sistema.

Para utilizar esta web utilizamos las siguientes cookies técnicas necesarias
  • CONSENT
  • PHPSESSID
  • inbound_referral_site
  • lead_session
  • wp_lead_uid

Decline all Services
Accept all Services
×
Skip to content