Aquest distintiu ambiental és una etiqueta adhesiva que identifica els vehicles més respectuosos amb el medi ambient.

L’etiquetatge facilitarà l’establiment i l’entrada en funcionament de les tres zones de baixes emissions proposades per l’AMB i serà útil en episodis d’alta contaminació.
Hi ha quatre models diferents, en funció del tipus de motor, combustible i antiguitat del vehicle. Els titulars dels vehicles més antics i contaminants no rebran cap distintiu ambiental.

Models d’etiquetes

La col·locació de l’adhesiu és voluntària. Es recomana fer-ho a la part inferior dreta del parabrisa del vehicle per permetre la visibilitat. Les administracions amb competències en mobilitat i medi ambient, com és el cas de l’AMB, podran conèixer la classificació ambiental i el tipus d’etiqueta que correspon a cada vehicle.

Sense Etiqueta ambiental:

Els vehicles que no compleixen uns requisits ambientals considerats mínims no rebran cap etiqueta de la DGT. Són els vehicles més afectats per les mesures de restricció o prohibició en la mobilitat. Turismes (M1) i furgonetes (L1) de benzina anteriors a Euro 3 (de forma orientativa: matriculats abans 2000) i els dièsel anteriors a Euro 4 (de forma orientativa: matriculats abans del 2006). Motos i ciclomotors (L) anteriors a Euro 2, (de forma orientativa: matriculats abans del 2003).

Autobusos (M2 i M3) i camions (N2 i N3) de gasolina i dièsel anteriors a Euro IV/4.

Zero Emissions

Ciclomotors, tricicles, quadricicles i motocicletes, turismes, furgonetes lleugeres, vehicles de més de 8 places i vehicles de transport de mercaderies classificats al Registre de Vehicles de la DGT com a vehicles elèctrics de bateria (BEV), vehicles elèctrics d’autonomia extensa (REEV) i vehicles elèctrics híbrids endollables (PHEV) amb una autonomia mínima de 40 quilòmetres o vehicles de pila de combustible.

Eco

Ciclomotors, motocicletes, turismes, furgonetes lleugeres, vehicles de més de 8 places i vehicles de transport de mercaderies classificats al Registre de Vehicles com a vehicles híbrids endollables amb autonomia inferior a 40 km, vehicles híbrids no endollables (HEV i PHEV), vehicles propulsats per gas natural (GNC i GNL) o gas liquat del petroli (GLP). En qualsevol cas, han de complir els criteris de l’etiqueta C.

C

Turismes i furgonetes lleugeres de gasolina habitualment matriculats a partir de gener de 2006 i dièsel a partir de 2014. Vehicles de més de 8 places i de transport de mercaderies, tant de gasolina com de dièsel, habitualment matriculats a partir de 2014. Per tant, els turismes i furgonetes de gasolina han de complir la norma Euro 4,5 i 6 i els de dièsel, la norma Euro 6. Camions i autobusos han de complir la norma Euro 6. Motos i ciclomotors Euro 4 i Euro 3 (habitualment matriculats a partir de 2007).

Turismes i furgonetes lleugeres de gasolina habitualment matriculades a partir de gener del 2000 i de dièsel a partir de gener del 2006. Vehicles de més de 8 places i de transport de mercaderies tant de gasolina com de dièsel habitualment matriculats a partir del 2005. Per tant, els turismes i furgonetes de gasolina han de complir la norma Euro 3 i els de dièsel, la norma Euro 4 i 5. Camions i autobusos han de complir la norma Euro 4 i 5. Motos i ciclomotors Euro 2, habitualment matriculats a partir de 2003.