JUBILACIÓ I ENVELLIMENT ACTIU: AUTÒNOMS 2019

L’any 2019 s’han produït nombroses novetats en l’àmbit de la pensió pública. Algunes d’elles, derivades de l’aplicació de la Llei 27/2011, que modifica gradualment les condicions d’accés a la jubilació. En aquest article repassem com hi podem accedir i a quin tipus de jubilació podem optar.

Accés:

Com a norma general, per accedir a la prestació de jubilació en aquest any 2019 es requereix que el beneficiari tingui cotitzats 15 anys, com a falta genèrica, dels quals 2 anys, com a falta específica, han d’estar compresos dins dels últims 15 anys previs a l’edat ordinària de jubilació.

Complerts aquests dos requisits, l’any 2019 l’edat ordinària de jubilació és de:

 • Aquells beneficiaris que tinguin 36 anys i 9 mesos o més (37 anys per al 2020) de cotització podran accedir a la jubilació a l’edat ordinària de 65 anys.
 • Per a aquells beneficiaris que tinguin cotitzats menys de 36 anys i 9 mesos (37 anys per al 2020), l’edat ordinària de jubilació serà de 65 anys i 8 mesos (65 anys i 10 mesos per al 2020).

Recordem que l’edat de jubilació es troba en fase d’increment gradual des dels 65 fins als 67 anys (2027). A partir del 2027 podran jubilar-se amb 65 anys els qui cotitzin almenys 38 i 6 mesos.

Cal recordar que, per al càlcul de la prestació, el període de cotització amb què es calcula la base reguladora de la pensió de jubilació es troba en fase d’increment gradual; el 2019 es prenen com a referència els últims 22 anys i per al 2027 s’hauran de tenir en compte els últims 25 anys de la teva cotització.

L’any 2019 serà l’últim en què, per arribar al 100% de la base reguladora (prestació), s’exigeixin com a mínim 35 anys i 6 mesos cotitzats. El 2020, passarà a ser requisit haver cotitzat almenys 36 anys. A partir del 2027, els que vulguin percebre la seva pensió íntegra hauran de cotitzar almenys 37 anys.

Tipus de jubilació
Quins tipus de jubilació estan disponibles per a l’autònom/autònom societari?

Jubilació contributiva

La prestació econòmica consisteix en una pensió vitalícia que li serà reconeguda en les condicions, quantia i forma que es determinin, havent arribat a l’edat establerta, cessi o no hagi cessat en el treball per compte aliè.

Els requisits d’accés són els que anteriorment hem esmentat i a més cal estar al corrent dels pagaments.

Jubilació no contributiva

En cas de no complir amb els requisits de la modalitat contributiva podràs ser beneficiari de la modalitat no contributiva en arribar a l’edat legalment establerta per poder jubilar-te.

Jubilació flexible

Un cop l’autònom ha passat a ser pensionista (jubilat), pot reprendre la seva tasca professional com a treballador contractat en una empresa a través de la jubilació flexible.

Es tracta d’una situació que permet a un autònom jubilat  compatibilitzar la seva pensió amb un contracte laboral sempre que s’acreditin els requisits següents:

 • No pertànyer als règims especials dels funcionaris civils de l’Estat, de les Forces Armades o del personal al servei de l’Administració de Justícia.
 • Tenir causada la pensió de jubilació. És a dir, que el beneficiari ja hagi accedit a la jubilació i estigui rebent la corresponent pensió de la Seguretat Social.
 • La nova activitat laboral s’ha de desenvolupar en règim de temps parcial. La normativa estipula que la jornada que realitzi el jubilat podrà ser d’entre el 50% i el 75% de la jornada a temps complet equivalent que es porta a terme al centre de treball en qüestió.

El mecanisme, una vegada que la Seguretat Social comprova que el sol·licitant de la jubilació flexible compleix tots els requeriments, és força senzill. L’import de la pensió de jubilació es redueix de forma proporcional a la jornada laboral que desenvolupa el pensionista. Per exemple, si el beneficiari treballa mitja jornada, la seva pensió de jubilació es reduirà un 50%.

Jubilació o envelliment actiu

Aquesta modalitat està pensada per a autònoms que volen mantenir una certa activitat laboral. Amb la jubilació activa es cobra la meitat de la pensió a la qual es té dret en el moment de la jubilació, mentre es continua laboralment actiu. El treball compatible amb la jubilació activa podrà ser a temps complet o parcial. Això sí, quan el contracte acabi, és a dir, quan es produeixi la retirada total i definitiva, la persona ha de percebre el 100% de la pensió a què tingui dret.

Per poder optar a aquesta opció de la jubilació activa s’han de complir alguns requisits:

 • Haver accedit a la pensió a l’edat reglamentària sense bonificacions
 • El percentatge aplicable a la base reguladora a efectes de determinar la quantia de la pensió ha d’assolir el 100%
 • Les jubilacions anticipades o bonificades per treballs penosos o tòxics queden, per tant, excloses
 • Cal tenir dret a la pensió completa, bé per temps cotitzat, bé per haver complert l’edat ordinària de jubilació

La quantia de la pensió de jubilació compatible amb el treball serà equivalent al 50% de l’import resultant en el reconeixement inicial, exclòs, en tot cas, el complement per mínims, qualsevol que sigui la jornada laboral o l’activitat que realitzi el pensionista. Això no obstant, si l’activitat es realitza per compte propi i s’acredita tenir contractat, almenys, un treballador per compte d’altri, la quantia de la pensió compatible amb el treball serà del 100%.

Envelliment actiu de l’autònom societari

Quan l’autònom exerceix el càrrec d’administrador d’una empresa amb forma de societat els criteris són complicats i en ocasions semblen contradictoris.

Per a la Seguretat Social, l’autònom societari no podrà comptabilitzar el 100%. Això és així perquè, per a la Seguretat Social, en el cas de l’autònom societari no és la persona qui contracta, sinó que ho fa la societat mitjançant la seva pròpia personalitat jurídica.

Tot i així, hi ha hagut sentències en sentit contrari que han reconegut a l’autònom el dret a percebre una pensió de jubilació del 100% i compatibilitzar-la amb el seu treball com a gestor en la seva pròpia empresa.

En tot cas, el art.214.2 LGSS reconeix la possibilitat de compatibilitzar el 50% de la pensió de jubilació amb el treball per compte d’altri o propi.

Si ets autònom (no societari) i tens contractat, almenys, un empleat per compte aliè, podràs compatibilitzar la teva activitat amb el cobrament del 100% de la teva pensió (si compleixes la resta dels requisits d’edat i cotitzacions indicats). Si ets autònom societari i tens contractat, almenys, un empleat per compte aliè, podràs compatibilitzar la teva activitat amb el cobrament del 50% de la teva pensió.

Quota de solidaritat/envelliment actiu

La cotització de l’autònom per la jubilació activa incorpora un 3,30% per contingències comunes i un tipus especial anomenat quota de solidaritat d’un 8%.

Jubilació anticipada

Requisits:

 • Trobar-se en situació d’alta o assimilada.
 • Cessar en el treball per voluntat pròpia.
 • Tenir, com a màxim, dos anys menys que l’edat legal de jubilació en el moment en què se sol·liciti.
 • Haver cotitzat un mínim de 35 anys

Un autònom pot jubilar-se anticipadament però tan sols en algun dels següents supòsits:

 • Igual que succeeix en el Règim General per treball tòxic o penós.
 • Per jubilació anticipada voluntària (2 anys abans de l’edat ordinària de jubilació)
 • Jubilació anticipada per IP (incapacitat permanent).

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas).

Puedes obtener más información y configurar tus preferencias AQUÍ.

Privacy Settings saved!
Configuración de privacidad

Cuando visita cualquier sitio web, puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Controle sus Servicios de cookies personales aquí.

Estas cookies son necesarias para que la web funcione y no se pueden desactivar de nuestro sistema.

Para utilizar esta web utilizamos las siguientes cookies técnicas necesarias
 • CONSENT
 • PHPSESSID
 • inbound_referral_site
 • lead_session
 • wp_lead_uid

Decline all Services
Accept all Services
×
Skip to content