L’Agència Espanyola de Protecció de Dades acaba de publicar aquest vídeo advertint dels perills que tenen certes pràctiques fraudulentes en els processos d’adequació a la normativa de protecció de dades.

Creiem que serà del vostre interès:
https://www.youtube.com/watch?v=1yVc37hcaNQ