Més de 70 entitats com el GREMI DE SERRALLERS DE CATALUNYA s’uneixen per recolzar un manifest per a declarar el comerç i la hosteleria “ Sector estratègic de l’economia catalana”

  • El
    President del Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme acompanyat de
    Presidents i representants de diverses entitats, va  fer lectura i va lliurar el Manifest al
    President de la Generalitat a Palau.

  • Coincidint amb la presentació de l’Agenda 20/21 de Comerç , el sector es va reunir per posar de relleu la necessitat de prestigiar i posar en valor un sector capdal per l’economia catalana.

Barcelona, 22 de Novembre de 2019.- Ahir al vespre el M. Hble. Sr. Quim
Torra va rebre el Manifest per a declarar el comerç i la hosteleria “ Sector
estratègic de l’economia catalana” ratificat per més de 70 entitats. En un acte
amb una vintena de presidents i representants de les entitats adherides, el
president del Consell de Gremis, Joan Guillén, va llegir i destacar els punts
en els que les entitats del Comerç i la Hosteleria han fonamentat les seves
reivindicacions:

El Comerç català ha estat i és un model únic motor de l’economia catalana, reflectit en tota la seva història des del Segle XIII amb les primeres associacions i gremis que ja promovien el sector.

El sector Comerç i Hosteleria representen, directament, com a mínim, un 16% del PIB; amb més de 100.000 establiments a Catalunya, sent un 98% PIMES. És un sector d’impacte directe social, i en el propi model de societat.

És necessari adequar i actualitzar el Comerç i Hosteleria de Catalunya. Cal que Administració i entitats liderin aquest canvi i aportin suport al sector. I que per fer-ho cal prestigiar el sector, denotar la seva importància i dotar-lo dels mitjans i els ajuts necessaris.